Απάντηση του Eπιτρόπου Dombrovskis σε ερώτηση της Άννας – Μισέλ Ασημακοπούλου

Share

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) και Επίτροπος Εμπορίου, κ. Valdis Dombrovskis σε απάντησή του σε ερώτηση που κατατέθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κας Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου και με την υποστήριξη όλων των Ευρωβουλευτών της ελληνικής και της κυπριακής αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αναστολής της Τελωνειακής Ένωσης Ε.Ε.-Τουρκίας (Τ.Ε.) ως απάντηση στις συστηματικές παραβιάσεις της παραπάνω συμφωνίας από την πλευρά της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα στην απάντησή του ο Αντιπρόεδρος της Ε.Ε. εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τις αυξανόμενες παραβιάσεις από την πλευρά της Τουρκίας της Τ.Ε. σημειώνοντας εμφατικά ότι η λήψη μονομερών μέτρων από την Τουρκία (πρόσθετοι δασμοί, πιστοποιητικά καταγωγής, διάφορα άλλα μη δασμολογικά εμπόδια) υπονομεύει την ίδια τη λειτουργία της Τ.Ε. εις βάρος της οικονομίας και των δυο μερών. Αναφέρει επίσης ότι η Ε.Ε. κάλεσε τις τουρκικές αρχές να σημειώσουν σαφή πρόοδο όσον αφορά στη συμμόρφωση της χώρας προς τις αρχές και τους κανόνες της Τελωνειακής Ένωσης.

Τέλος, ο Αντιπρόεδρος δηλώνει ότι εξετάζει όλες τις διαθέσιμες επιλογές εντός του νομικού πλαισίου που διέπει την Τ.Ε. και τις σχετικές αρχές του δημοσίου διεθνούς δικαίου για τη διαφύλαξη των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση: Λήψη μέτρων προστασίας και αναστολή της συμφωνίας τελωνειακής ένωσης ΕΕ -Τουρκίας ως απάντηση στην κατά συρροή παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (20/10/2020)

Στην από 19.10.2020 επιστολή του προς τον Επίτροπο Γειτονίας και Διεύρυνσης, κ. Oliver Varhelyi, η οποία κοινοποιήθηκε στον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Επιτροπής για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, κ. Valdis Dombrovskis, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, κ. Νικόλαος Δένδιας σημειώνει ότι η Τουρκία παραβιάζει την τελωνειακή ένωση με την υιοθέτηση, μονομερώς, μη προβλεπομένων νομοθετικών, δασμολογικών και ισοδύναμων μέτρων, όπως αποτυπώνεται και στην πρόσφατη Έκθεση Προόδου του 2020 και ζητά ως απάντηση σ’ αυτή την αντισυμβατική συμπεριφορά της Τουρκίας την άμεση υιοθέτηση περαιτέρω μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 60 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου 1970 και το άρθρο 58 της Απόφασης 1/95 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΕ-Τουρκίας.

Επιπλέον ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο συνολικής αναστολής της τελωνειακής ένωσης με βάση την Σύμβαση της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών (άρθρο 60 επ.) ως μήνυμα αποδοκιμασίας προς την κατά συρροή παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας έναντι της Ε.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάστε: Ποια είναι η θέση σας σχετικά, πρώτον, με την υιοθέτηση των παραπάνω μέτρων προστασίας και, δεύτερον, με τη λήψη του μέτρου της συνολικής αναστολής της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας;

Απάντηση E-005740/2020 E-005701/2020 Από τον Επίτροπο Dombrovskis (5/01/2021)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τις αυξανόμενες παραβιάσεις εκ μέρους της Τουρκίας των διατάξεων της απόφασης 1/95 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας. Μονομερή μέτρα που επιβάλλονται από την Τουρκία με τη μορφή πρόσθετων δασμών σε προϊόντα τρίτων χωρών που βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), καθώς και τα πιστοποιητικά καταγωγής που απαιτούνται από τους φορείς λειτουργίας της ΕΕ και διάφορα άλλα μη δασμολογικά εμπόδια, σαφώς και δεν συνάδουν με τις υποχρεώσεις της Τουρκίας στο πλαίσιο της Τελωνειακής ‘Ενωσης, και υπονομεύουν την ίδια τη λειτουργία της, εις βάρος της οικονομίας και των δύο πλευρών.

Η ΕΕ έχει αναδείξει τις παραβιάσεις εκ μέρους της Τουρκίας –των αρχών και κανόνων της Τελωνειακής Ένωσης– τακτικά στα σχετικά φόρουμ στο πλαίσιο της Τελωνειακής Ένωσης, καθώς και σε διμερείς επαφές σε υψηλότερο επίπεδο. Η ΕΕ κάλεσε τις τουρκικές αρχές να σημειώσουν σαφή πρόοδο όσον αφορά στη συμμόρφωση της χώρας προς τις αρχές και τους κανόνες της Τελωνειακής Ένωσης.

Η Επιτροπή εξετάζει όλες τις διαθέσιμες επιλογές εντός του νομικού πλαισίου που διέπει την Τελωνειακή ‘Ενωση ΕΕ-Τουρκίας και τις σχετικές αρχές του δημοσίου διεθνούς δικαίου για τη διαφύλαξη των συμφερόντων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον θα ήταν δυνατόν να υιοθετηθεί οποιοδήποτε μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 58 της απόφασης 1 / 95. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου 2020 ξεκίνησαν μια ευρύτερη στρατηγική θεώρηση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας». / news-politics