Δήμος Ρόδου: Ψηφιακή Αναβάθμιση και Μετασχηματισμός

Share

Ο Δήμος Ρόδου κατέθεσε αίτηση χρηματοδότησης του έργου «Ψηφιακή
Αναβάθμιση και Μετασχηματισμός του Δήμου της Ρόδου» στην πρόσκληση ΑΤ08
του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
«Αντώνης Τρίτσης» με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και
πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής
προστασίας, προστασία της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την
εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».

Το έργο με προϋπολογισμό 500.000€ στοχεύει στη δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου συστήματος βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Το σύστημα αυτό
θα δημιουργήσει την απαραίτητη υποδομή, ώστε ο Δήμος να αναπτύξει και να
εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ψηφιακών υπηρεσιών που αφορούν στη
βελτίωση της κινητικότητας και θα συμβάλει στην υλοποίηση των κάτωθι
βασικών εθνικών στρατηγικών στόχων:

• Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες σε όλες τις καθημερινές
δραστηριότητες και συναλλαγές
• Ένταξη σύγχρονων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας
• Στήριξη και ενίσχυση της ψηφιακής καινοτομίας

Ευχαριστώ θερμά τον Δήμαρχο Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη, τον
Αντιδήμαρχο Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής και Μετανάστευσης Στράτο Καρίκη, τα στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και φυσικά τα
στελέχη της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

Με εκτίμηση,
Ιωάννης Δ. Καμπούρης
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη,
και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης Δήμου Ρόδου