Δύο σημαντικές τροπολογίες του Μαν.Κεφαλογιάννη για το Τουρκολιβυκό μνημόνιο στην Έκθεση για τη Λιβύη

Share

– Το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν συμμορφώνεται με Δίκαιο της Θάλασσας, παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων χωρών και δεν έχει νομικές συνέπειες

– Καλεί τη Λιβύη να ακυρώσει το μνημόνιο συμφωνίας με την Τουρκία καθώς και τη συμφωνία για γεωτρήσεις καθώς περιλαμβάνουν παράνομη δραστηριότητα σε αποκλειστικές οικονομικές ζώνες τρίτων χωρών όπως η Ελλάδα και η Κύπρος

Δύο πολύ σημαντικές τροπολογίες για το παράνομο και άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο καθώς και για την πρόσφατη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης που κατέθεσε ο Μανώλης Κεφαλογιάννης υιοθετήθηκαν σήμερα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Έκθεση για την κατάσταση στη Λιβύη.

Με τις τροπολογίες που κατέθεσε ο Έλληνας ευρωβουλευτής το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώνει ρητά ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο οριοθέτησης ΑΟΖ παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων χωρών, δεν συμμορφώνεται με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και ως εκ τούτου δεν μπορεί να έχει νομικές συνέπειες για τρίτες χώρες. Ενώ με δεύτερη τροπολογία καλεί τη Λιβύη να προχωρήσει άμεσα στην ακύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου καθώς και στην πρόσφατη συμφωνία με τη Τουρκία για τους υδρογονάνθρακες που προβλέπει παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες χωρών, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Κύπρου και της Ελλάδας.

Αναλυτικά οι τροπολογίες:
1. whereas in November 2019 Libya signed with Turkey a memorandum of understanding on the delimitation of maritime jurisdictions in the Mediterranean sea. whereas it infringes upon the rights of third states does not comply with the law of seas and cannot produce any legal consequences for third states as stated by the european council whereas on 3 October 2022 Libya and Turkey signed an agreement on hydrocarbons based on the 2019 Turkey Libya MoY

1. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο του 2019 η Λιβύη υπέγραψε με την Τουρκία μνημόνιο κατανόησης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο Θάλασσα. λαμβάνοντας υπόψη ότι παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων κρατών δεν συμμορφώνεται με το δίκαιο των θαλασσών και δεν μπορεί να έχει νομικές συνέπειες για τρίτα κράτη, όπως δήλωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενώ στις 3 Οκτωβρίου 2022 η Λιβύη και η Τουρκία υπέγραψαν συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες με βάση τη συμφωνία του 2019

2. urge the Libyan authorities to proceed with the cancelation of the 2019 Turkey Libya MoU on the delimitation on maritime jurisdictions in the Mediterranean Sea, and not to implement any clause included the subsequent agreement on hydrocarbons signed on 3 October 2022 with foresees illegal drilling activities in third countries exclusive economic zones including those of Cyprus and Greece.

3. παροτρύνουν τις αρχές της Λιβύης να προχωρήσουν στην ακύρωση του μνημονίου συμφωνίας της Τουρκίας για τη Λιβύη το 2019 για την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο Θάλασσα και να μην εφαρμόσουν καμία ρήτρα που περιλαμβάνει την επακόλουθη συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες που υπογράφηκε στις 3 Οκτωβρίου 2022 και προβλέπει παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες χωρών, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Κύπρου και της Ελλάδας.