Ευρωπαϊκές εκλογές 2024: 15 πρόσθετες έδρες θα κατανεμηθούν σε 12 χώρες

Share

 

•Δύο επιπλέον έδρες για Γαλλία, Ισπανία και Ολλανδία

•Από μία επιπλέον έδρα για Αυστρία, Δανία, Βέλγιο, Πολωνία, Φινλανδία, Σλοβακία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Λετονία

•Κριτική από τους ευρωβουλευτές για την έλλειψη ειλικρινούς συνεργασίας εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αυξηθεί ο αριθμός των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο από 705 σε 720.

Βάση για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποτέλεσε η έκθεση του Κοινοβουλίου του Ιουνίου 2023, η οποία ξεκίνησε τη διαδικασία καθορισμού του νέου αριθμού εδρών. Αυτή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου η σύνθεση του Κοινοβουλίου να αντικατοπτρίζει τις δημογραφικές αλλαγές που συντελέστηκαν στην ΕΕ μετά τις εκλογές του 2019. Οι πρόσθετες έδρες θα κατανεμηθούν ως εξής:

· Βέλγιο +1 [22]

· Δανία +1 [15]

· Ιρλανδία +1 [14]

· Ισπανία +2 [61]

· Γαλλία +2 [81]

· Λετονία +1 [9]

· Ολλανδία +2 [31]

· Αυστρία +1 [20]

· Πολωνία +1 [53]

· Φινλανδία +1 [15]

· Σλοβενία +1 [9]

· Σλοβακία +1 [15]

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη νομοθετική απόφαση με 515 ψήφους υπέρ, 74 κατά και 44 αποχές. Οι προσεχείς εκλογές (6-9 Ιουνίου 2024) θα διεξαχθούν με βάση τον νέο αριθμό εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που προηγήθηκε της ψηφοφορίας στην ολομέλεια, οι ευρωβουλευτές επέκριναν την προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να παρέμβει στο έργο του Κοινοβουλίου όσον αφορά την κατάρτιση του προϋπολογισμού και υπογράμμισαν την ανεξαρτησία του ΕΚ. Οι συνεισηγητές εξέφρασαν τη λύπη τους για την αποτυχία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να ενημερώσει άμεσα το Κοινοβούλιο για την πρόθεσή του να παρεκκλίνει από την αρχική πρόταση, όσον αφορά το συνολικό αριθμό των εδρών αλλά και σχετικά με τις αναφορές σε μια πανευρωπαϊκή εκλογική περιφέρεια. Μπορείτε να παρακολουθήσετε μαγνητοσκοπημένη τη συζήτηση στην ολομέλεια εδώ.

Σχετικές πληροφορίες
Πριν από τη διοργάνωση των Ευρωπαϊκών Εκλογών, αξιολογείται κάθε φορά η σύνθεση του Κοινοβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες (μέχρι 750 έδρες συν του προέδρου, όχι λιγότερες από 6 και όχι περισσότερες από 96 έδρες για κάθε κράτος μέλος, αρχή της «φθίνουσας αναλογικότητας»), καθώς και τα πλέον πρόσφατα δημογραφικά στοιχεία.