Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Απαγορεύεται η τελετουργική σφαγή των ζώων, χωρίς αναισθητοποίηση στο Βέλγιο

Share

 

Την Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) αποφάσισε: οι φλαμανδικές και βαλλονικές περιοχές του Βελγίου είναι υποχρεωμένες να απαγορεύουν την τελετουργική σφαγή ζώων χωρίς προηγούμενη αναισθητοποίηση για την εβραϊκή και τη μουσουλμανική θρησκεία. Το ΕΔΔΑ, το οποίο αποφάνθηκε για πρώτη φορά επί του θέματος, δεν θεωρεί ότι αυτό αποτελεί παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας και θεωρεί ότι οι προσφεύγοντες δεν υπήρξαν θύματα διακρίσεων.

Το Δικαστήριο καταλήφθηκε από Βέλγους υπηκόους, Μουσουλμάνους και Εβραίους, καθώς και από ενώσεις που εκπροσωπούν τις εθνικές και επαρχιακές αρχές των μουσουλμανικών κοινοτήτων.

Διαμαρτύρονταν για τα διατάγματα που εγκρίθηκαν το 2017 και το 2018 από τις περιφέρειες της Φλάνδρας και της Βαλλονίας που έθεταν τέλος στην άδεια της τελετουργικής σφαγής ζώων χωρίς αναισθητοποίηση. Η περιφέρεια των Βρυξελλών δεν ανησυχεί και επί του παρόντος παραμένει η μόνη στο Βέλγιο που επιτρέπει αυτήν την πρακτική.

Διαμαρτύρονταν για τα διατάγματα που εγκρίθηκαν το 2017 και το 2018 από τις περιφέρειες της Φλάνδρας και της Βαλλονίας που έθεταν τέλος στην άδεια της τελετουργικής σφαγής ζώων χωρίς αναισθητοποίηση. Η περιφέρεια των Βρυξελλών-Πρωτεύουσας δεν ανησυχεί και επί του παρόντος παραμένει η μόνη στο Βέλγιο που επιτρέπει αυτήν την πρακτική.

ΟΧΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Το ΕΣΔΑ, το οποίο αποφάνθηκε για πρώτη φορά σχετικά με αυτό το ζήτημα, υπενθυμίζει καταρχάς ότι «τα επίμαχα διατάγματα εγκρίθηκαν μετά από ευρεία διαβούλευση εκπροσώπων διαφορετικών θρησκευτικών ομάδων, κτηνιάτρων καθώς και ενώσεων προστασίας ζώων». Στη συνέχεια, υπογραμμίζει τις «σημαντικές προσπάθειες» που κατέβαλαν οι αρχές «προκειμένου να συμβιβαστούν καλύτερα οι στόχοι της προώθησης της καλής διαβίωσης των ζώων και του σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας».

«Οι περιφερειακοί νομοθέτες προσπάθησαν να σταθμίσουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα που εμπλέκονται στο τέλος μιας δεόντως μελετημένης νομοθετικής διαδικασίας», συνεχίζει η ΕΣΔΑ, το δικαστικό σκέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι εκδίδοντας τα επίμαχα διατάγματα που απαγορεύουν τη σφαγή ζώων χωρίς προηγούμενη αναισθητοποίηση στις περιοχές της Φλάνδρας και της Βαλλονίας, οι αρχές «έλαβαν ένα μέτρο που δικαιολογείται κατ’ αρχήν και το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, δηλαδή την προστασία του Η καλή διαβίωση των ζώων ως στοιχείο της «δημόσιας ηθικής»».

Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο κρίνει ότι «δεν υπήρξε επομένως παραβίαση του άρθρου 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο προστατεύει την ελευθερία της θρησκείας. Το ΕΣΔΑ θεωρεί επίσης ότι οι προσφεύγοντες δεν υπήρξαν θύματα διακρίσεων.

με πληροφορίες από marianne