Παράταση για την καθαίρεση αυθαίρετων κατασκευών στην χερσαία ζώνη λιμένα Καλύμνου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023

Share

Παράταση ενός έτους δίδεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην παραλιακή ζώνη- χερσαία  της Καλύμνου, για την καθαίρεση των αυθαίρετων κατασκευών τους. 

ΓΡΑΦΕΙ Η ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΛΚΙΤΗ

Το Υπουργείο κάνοντας δεκτό το αίτημα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, δίδει περιθώριο ενός ακόμη έτους στους επαγγελματίες προκειμένου να συμμορφωθούν και να καθαιρέσουν τα αυθαίρετα στέγαστρα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023. Η καθαίρεση των παράνομων κατασκευών μέχρι την παραπάνω ημερομηνία επιφέρει διαγραφή ή μείωση κατά 80% των προστίμων που έχουν επιβληθεί.

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 είναι δυνατή και η παραχώρηση της χρήσης του χώρου τον οποίο μισθώνουν για αυτό , ο πρόεδρος του ΔΛΤ Μιχάλης Μπούκης  ενημερώνει τους επαγγελματίες να υποβάλουν άμεσα αίτημα για την απλή μίσθωση του χώρου, ακόμα και στην περίπτωση ύπαρξης μη νόμιμου στεγάστρου.

Τέλος, όσοι επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν στην υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατασκευή νόμιμου στεγάστρου.

Ακολουθεί το σχετικό ΔΤ από τον πρόεδρο του ΔΛΤ Μιχάλη Μπούκη

Ενημερώνουμε τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη χερσαία ζώνη λιμένα Καλύμνου ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έκανε δεκτό το αίτημα μας για παράταση της προθεσμίας για την καθαίρεση των αυθαίρετων κατασκευών (στέγαστρα).
Σύμφωνα με το άρθρο 302 του νόμου 5020/2023 προβλέπονται τα εξής:
1. Η καθαίρεση των κατασκευών που υλοποιήθηκαν χωρίς άδεια διενεργείται μέχρι 31/12/2023 (αντί 31/12/2022).
2. Μέχρι 31/12/2023 είναι δυνατή η παραχώρηση της χρήσης του χώρου τον οποίο μισθώνουν.
3. Η καθαίρεση των παράνομων κατασκευών μέχρι 31/12/2023 επιφέρει διαγραφή ή μείωση κατά 80% των προστίμων που έχουν επιβληθεί.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
1. Να υποβάλουν άμεσα αίτημα για την απλή μίσθωση του χώρου, ακόμα και στην περίπτωση ύπαρξης μη νόμιμου στεγάστρου.
2. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν στην υπηρεσία μας αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατασκευή νόμιμου στεγάστρου.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Μιχαήλ Μπούκης