Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος: Κοινή μας υποχρέωση να συνέλθουμε επί το αυτό για προσευχή και αδελφική επικοινωνία

Share

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης Θεόφιλος Γ’ απέστειλε επιστολή στους Προκαθημένους όλων των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών. Παρόμοια επιστολή εστάλη και στον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλο.

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Θεόφιλος επεσήμανε ότι απευθύνει την επιστολή του κατά την επέτειο της συναντήσεως των Προκαθημένων και αντιπροσωπειών των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας Αμμάν στις 26 Φεβρουαρίου 2020. Ένας από τους κεντρικούς σκοπούς της συνελεύσεως εκείνης ήταν η αναζήτηση των τρόπων διεξόδου από την ουκρανική κρίση. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής.  Στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ,

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021

Η Ορθόδοξη ενότητα είναι αντικείμενο της καθημερινής προσευχής μας

Αγαπητοί μου Αδελφοί Προκαθήμενοι και συλλειτουργοί εν Κυρίω Ιησού Χριστῳ,

Πριν από ένα χρόνο συνήλθαμε από κοινού στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας για να ενισχύσουμε τις αδελφικές μας σχέσεις μέσω του διαλόγου αγάπης χάριν της ενότητας των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών. Δύο ημέρες προσευχής και αδελφικής συζητήσεως μας έδωσαν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να ακολουθήσουμε την οδό της εμβάθυνσης της επικοινωνίας μας και από κοινού να ανταποκρινόμαστε στις κοινές προκλήσεις ενώπιόν μας.

Κανείς από εμάς δεν φανταζόταν ότι η προηγούμενη μας συνάντηση διεξαγόταν τις παραμονές μιας καταστροφής παγκοσμίου κλίμακος στον τομέα της υγείας, που δεν είχαμε δει στις ζωές μας. Μνημονεύουμε ενώπιον του Θεού τον μακαριστό αδελφό μας Πατριάρχη Σερβίας κυρό Ειρηναίο, ο οποίος ήταν παρών μαζί μας στην Ιορδανία και τώρα κοιμήθηκε εν Κυρίω. Προσευχόμαστε στον Θεό να τον αναπαύει μετά των αγίων εν τόπῳ φωτεινώ, εν τόπῳ χλοερώ. Προσευχόμαστε κάθε μέρα, μνημονεύοντας τον καθένα Σας, αναπέμποντας αίνο, ευχαριστία και δεήσεις, και γνωρίζοντας ότι ἀρκεῖ ἡμῖν ἡ χάρις Αὐτοῦ· ἡ γὰρ δύναμίς Αὐτοῦ ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται (πρβλ. Β’ Κορ. 12.9).

Αυτή η πανδημία απαίτησε ώστε να στρέψουμε το βλέμμα στις κοινότητές μας, τις οποίες μας κάλεσε ο Θεός να υπηρετούμε, προκειμένου να αναστρέψουμε τις καρδιές των πιστών από την απελπισία και να τις στρέψουμε στον Κύριο, ο οποίος μας δίδει ελπίδα. Άλλωστε, γνωρίζουμε ότι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε. Πολλῷ οὖν μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ σωθησόμεθα δι᾿ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς (Ρωμ. 5.8-9).

Εδώ στην Αγία μας Πόλη της Ιερουσαλήμ, έχουμε πάρει δυνάμεις και στηριχθεί από τις προσευχές σας. Όπως έχει συμβεί σε όλο τον κόσμο, οι συνάνθρωποι μας στους Αγίους Τόπους έχουν υποφέρει από την πανδημία. Σας παρακαλούμε να συνεχίσετε να προσεύχεστε για εμάς, όπως προσευχόμαστε συνεχώς για εσάς από τον Ζωοποιό Πανάγιο Τάφο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Ο Θεός είναι οικτίρμων. Έχει χαρίσει στα πλάσματα Του την γνώση και την ικανότητα να αναπτύσσουν φάρμακα και εμβόλια με σκοπό τον τερματισμό της φονικής πανδημίας. Προσβλέποντας με ελπίδα στις φωτεινότερες ημέρες αυτού του έτους, διατηρούμε την ανάμνηση της κοινής μας υποχρεώσεως να συνέλθουμε επί το αυτό για προσευχή και αδελφική επικοινωνία. Δεόμεθα να καταστεί τούτο δυνατό εφέτος.

Θα συνεχίσουμε άλλωστε και εφεξής να υποστηρίζουμε αλλήλους στην προσευχή και να αναζητούμε οδούς, ακολουθώντας τις οποίες οι κατά τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες μας θα κατορθώσουν να φέρουν ελπίδα, ευλογία και χαρά ο ένας στον άλλο. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος «Ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ» (Γαλ. 6.2). Αναπέμπουμε μαζί τις προσευχές μας για τον αδελφό μας τον Παναγιώτατο Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τους άλλους αδελφούς Προκαθημένους και με χαρά αναμένουμε τη δυνατότητα να υπηρετήσουμε χάριν της ενισχύσεως της ενότητας της κοινωνίας μας.

Αυτές τις ημέρες, που προηγούνται της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αρχίζουμε την προετοιμασία μας για την μεγάλη εορτή του Πάσχα, αφουγκραζόμενοι τα λόγια του υμνωδού του Τριωδίου: Μὴ προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς, ἀδελφοί· ὁ γὰρ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ταπεινωθῶμεν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, τελωνικῶς διὰ νηστείας κράζοντες· Ἱλάσθητι ἡμῖν ὁ Θεός, τοῖς ἁμαρτωλοῖς (Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, ἐν τῳ Μεγάλῳ Ἐπερινῷ).

Μετά της εν Χριστῳ φιλαδελφίας, διατελώ.

+ Θεόφιλος Γ’
Πατριάρχης Ιεροσολύμων