Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Παρατάθηκε η θητεία 6 Αντιπεριφερειαρχών, με απόφαση του Γ.Χτζημάρκου

Share

Mε απόφαση που εξέδωσε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος παρατάθηκε η θητεία των αντιπεριφερειαρχών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Στο διατακτικό της απόφασης που εξέδωσε αναφέρονται τα εξής:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Παρατείνουμε τη θητεία των κάτωθι ορισθέντων Αντιπεριφερειαρχών σύμφωνα με τις αριθ. 43943/3146/4-5-2020 (ΦΕΚ 356/τ.ΥΟΔΔ/11-5-2020), αριθ. 18370/1362/18-2-2021 (ΦΕΚ 143/τ.ΥΟΔΔ/26-2-2021) και αριθ. 2288/359/11-1-2022 (ΦΕΚ 11/τ.ΥΟΔΔ/13-1-2022) αποφάσεις έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023:

1. Γιασιράνη Χαρίκλεια του Εμμανουήλ

2. Διακογεωργίου Κάλλιστος του Βασιλείου

3. Μπρίγγος Στυλιανός του Δημητρίου

4. Κατσάνη Ευδοκία του Ιωάννη

5. Μπάρδος Χρήστος του Γεωργίου

6. Νικολής Νικόλαος του του Μιχαήλ

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.