Προϋπολογισμός 2023: προτεραιότητα στην Ουκρανία, την ενέργεια και την ανάκαμψη ζητά το ΕΚ

Share

•Βάσει του σχεδιασμού του Κοινοβουλίου, ο συνολικός προϋπολογισμός για το επόμενο έτος ανέρχεται σε 187,3 δισ., εν αναμονή διαπραγματεύσεων με τα κράτη μέλη

•Αποκατάσταση της απαραίτητης χρηματοδότησης για βασικά προγράμματα που περικόπηκαν από τις κυβερνήσεις της ΕΕ

•Πάνω από 850 εκ. ευρώ για την καλύτερη αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία

•Σημαντικές αυξήσεις για το Erasmus+, τη δράση για το κλίμα και τα διευρωπαϊκά δίκτυα

Οι ευρωβουλευτές ζητούν ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2023 να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και τη διαδικασία ανάκαμψης από την πανδημία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την Τετάρτη τη θέση του σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2023. Οι ευρωβουλευτές αντέστρεψαν σχεδόν όλες τις περικοπές που πραγματοποίησε το Συμβούλιο (πάνω από 1,6 δισ.) και, ως εκ τούτου, επέστρεψαν το σχεδιασμό στο επίπεδο που είχε αρχικά προταθεί από την Επιτροπή στις σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού. Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές αύξησαν τη χρηματοδότηση για τις ακόλουθες προτεραιότητες.

Συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία
Συνολικό ποσό 853 εκ. προστέθηκε στο σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής για να ενισχυθεί η χρηματοδότηση για πρωτοβουλίες που στηρίζουν τους νέους πρόσφυγες μέσω του Erasmus+, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι Ουκρανοί ερευνητές π.χ. με τις δράσεις Marie Curie στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», και προγράμματα που περιλαμβάνουν:

· Aνθρωπιστική βοήθεια (αύξηση κατά 250 εκ. ευρώ)

· Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ενίσχυση 100 εκ. ευρώ)

· Το μέσο για τη διαχείριση των συνόρων και τις θεωρήσεις (με 25 εκ. ευρώ επιπλέον)

· Ο «Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας» (Η Ευρώπη στον κόσμο) για τις νότιες και ανατολικές γειτονικές χώρες της ΕΕ (συν 162 εκ. ευρώ)

· Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και η Στρατιωτική Κινητικότητα (προστέθηκαν 80 εκ. ευρώ).

Ενέργεια και κλίμα
Με επιπλέον 533 εκ. ευρώ, τα μέλη του ΕΚ επιθυμούν να αυξήσουν την ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ και να βοηθήσουν τους πολίτες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλούς λογαριασμούς ενέργειας, στηρίζοντας παράλληλα την πράσινη μετάβαση και τη βιοποικιλότητα. Τα υποστηριζόμενα προγράμματα περιλαμβάνουν:

· το ερευνητικό πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»

· τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», ο οποίος χρηματοδοτεί την κατασκευή υψηλής ποιότητας και βιώσιμων διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας

· το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα

· το πρόγραμμα «Παγκόσμιες προκλήσεις».

Διδάγματα από την πανδημία: υγεία, καλύτερη ετοιμότητα, πολιτισμός και αξίες
Οι ευρωβουλευτές αποκατέστησαν την περικοπή που πραγματοποίησε το Συμβούλιο ύψους 200 εκ. στο πρόγραμμα EU4Health και πρόσθεσαν 25 εκ., καθώς η πανδημία COVID-19 δεν έχει ακόμη λήξει, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη στήριξης των εθνικών συστημάτων υγείας ώστε να καταστούν πιο ανθεκτικά. Περαιτέρω προτεραιότητες είναι οι εξής:

· ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ

· το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»

· το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

· το πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες» και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Τα αριθμητικά στοιχεία για τα διάφορα προγράμματα που ενισχύθηκαν από το Κοινοβούλιο είναι διαθέσιμα εδώ (στα αγγλικά).

Σε συνοδευτικό ψήφισμα, που εγκρίθηκε με 421 ψήφους υπέρ, 137 κατά και 82 αποχές, συνοψίζεται η θέση του Κοινοβουλίου.

Δηλώσεις
O Nicolae Ştefănuță (RENEW, Ρουμανία), γενικός εισηγητής για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2023 (για το τμήμα III — Επιτροπή), δήλωσε: «Το Κοινοβούλιο σήμερα ψήφισε για έναν προϋπολογισμό που θα θέτει ως προτεραιότητες την ειρήνη, την ενεργειακή ασφάλεια και την ταχύτερη οικονομική ανάκαμψη. Όταν η Ρωσία προσπαθεί να μας τραβήξει προς τα κάτω, εμείς πρέπει να κινηθούμε προς τα πάνω.

Ζητήσαμε πρόσθετους πόρους για το 2023 για να βοηθήσουμε τους πολίτες της ΕΕ κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και να στηρίξουμε την επανεκκίνηση της οικονομίας μας. Ωστόσο, ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ από μόνος του δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστεί η πλειάδα κρίσεων που αντιμετωπίζουμε – χρειαζόμαστε επείγουσα αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021 -2027.» Παρακολουθήστε μαγνητοσκοπημένη την ομιλία εδώ.

Ο Niclas Herbst (ΕΛΚ, Γερμανία), εισηγητής για τα άλλα τμήματα, είπε: «Ο προϋπολογισμός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για το 2023 θα πρέπει να είναι συνετός και να θέσει ως ξεκάθαρη προτεραιότητα τον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η ΕΕ θα πρέπει να απαντήσει με τα κονδύλιά της στην υβριδική απειλή που αντιπροσωπεύει η ρωσική επίθεση». Παρακολουθήστε μαγνητοσκοπημένη την ομιλία εδώ.

Επόμενα βήματα
Με την ψηφοφορία αυτή, το Κοινοβούλιο καθόρισε το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για το 2023 (δεσμεύσεις προς πληρωμή) σε 187,3 δισ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 1,7 δισ. σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού που πρότεινε η Επιτροπή. Το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών ορίστηκε στα 167,6 δισ.

Η ψηφοφορία εγκαινιάζει τρεις εβδομάδες συνομιλιών της λεγόμενης «διαδικασίας συνδιαλλαγής» με το Συμβούλιο, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, η οποία στη συνέχεια πρέπει να ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο και να υπογραφεί από την Πρόεδρό του. / news-politics