Σημαντικό έργο προσφέρουν οι κοινωνικές δομές του Δήμου Ρόδου για τις γυναίκες θύματα βίας – Χρηματοδοτεί η ΠΝΑι

Share

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ Η ΠΝΑΙ

Με την βία κατά των γυναικών να καταγράφει πολύ ανησυχητικά νούμερα, ο ρόλος των Δομών Υποστήριξης Γυναικών (θυμάτων βίας) κρίνεται αναγκαίος σε κάθε τοπική κοινωνία. Ειδικά στην Ρόδο, τα τελευταία χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Ρόδου, καθώς και του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Ρόδου, περί τις 1.000 γυναίκες, απευθύνθηκαν και ζήτησαν βοήθεια (200 από αυτές με τα παιδιά τους).

Όπως είναι γνωστό, οι γυναίκες που πέφτουν θύματα έμφυλης βίας, μπορούν να απευθύνονται σε αυτές τις δομές (μαζί με τα παιδιά τους, εάν χρειαστεί) για να ζητήσουν βοήθεια, όπου τους παρέχεται σίτιση, φιλοξενία από 3 έως και 6 μήνες, ψυχολογική στήριξη από κοινωνικό λειτουργία, ψυχολόγο, νομικό σύμβουλο και κοινωνιολόγο, αρμόδια για εργασιακά θέματα.

Αν και το ποσοστό είναι σχετικά χαμηλό σε σχέση με άλλες νησιωτικές περιοχές της χώρας, οι δομές λειτουργούν επαρκώς και οι γυναίκες που είναι θύματα βίας, ενώ, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, την εισαγγελία και την αστυνομία, παρέχεται και στέγαση με οικοσυσκευή (και πληρωμένο ενοίκιο από το πρόγραμμα για δύο χρόνια) αλλά και ένταξη στην αγορά εργασίας (επίσης επιδοτούμενη).

Σημειώνεται πως φέτος, οι Δομές αυτές, κλείνουν 10 χρόνια λειτουργίας στην Ρόδο.

Παράλληλα, αναμένεται να ενεργοποιηθεί ξανά, το Δίκτυο κατά της Έμφυλης και Ενδοοικογενειακής Βίας Ρόδου, το οποίο απαρτίζεται από τα ακόλουθα συμβαλλόμενα μέρη: Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου (Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών), Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κοινωνική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου -Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δωδεκανήσου της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε και Φιλότιμο Ίδρυμα. Αρωγοί του Δικτύου είναι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου με το Τμήμα Ενδοοικογενειακής βίας και η Α΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου με το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής βίας.

Είναι σημαντικό πάντως, να γνωρίζουν οι γυναίκες που διαμένουν στην Ρόδο, ότι αν πέσουν θύματα βίας, υπάρχουν οργανωμένες δομές, στις οποίες μπορούν να απευθύνονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα επανασυσταθεί α. η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας (Δήμου Ρόδου) β. μία επιτροπή για την παραβατικότητα και γ. το Δίκτυο κατά της Έμφυλης και Ενδοοικογενειακής Βίας Ρόδου.

Οι Δομές Υποστήριξης Γυναικών (Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών) λειτουργούν από το 2013, αρχικά από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και από το 2015 από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο. Το ΣΚ στελεχώνεται από Κοινωνιολόγο, Κοινωνικό λειτουργό, Ψυχολόγο, Νομικό και Διοικητικό στέλεχος που μέχρι σήμερα έχουν παράσχει τις υπηρεσίες τους σε περίπου 700 γυναίκες και έχουν ενημερώσει και ευαισθητοποιήσει πάνω από 40.000 άτομα. Τα έμπειρα στελέχη υποστηρίζουν κάθε γυναίκα που δυσκολεύεται λόγω των πολλαπλών έμφυλων διακρίσεων που δέχεται, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη θρησκεία και την ηλικία της.
Δέχεται γυναίκες άπορες, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργες,προσφύγισσες, μετανάστριες.

Ο Δήμος Ρόδου, διαθέτει και λειτουργεί επίσης Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών, που παρέχει δωρεάν διαμονή και διατροφή σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας ή πολλαπλών διακρίσεων μαζί με τα παιδιά τους. Στελεχώνεται με Κοινωνικό λειτουργό, Ψυχολόγο, Κοινωνιολόγο, Παιδοψυχολόχο και υπάλληλο Γενικών Καθηκόντων. Ο Ξενώνας παρέχει ασφαλή περιβάλλον στις γυναίκες και η
θέση του είναι απόρρητη.

Τηλέφωνα 2241067155, 67120, 67123, 67126

Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΝΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
Με σκοπό την απρόσκοπτη υποστήριξη της λειτουργίας των κοινωνικών δομών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η χρηματοδότησή τους συνεχίζεται και κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2021-2027». Όπως έχει ανακοινώσει η ΠΝΑι, η «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Ρόδου», έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027», με το ποσό των 689.700,00 ευρώ, που καλύπτει την λειτουργία του Ξενώνα μέχρι και τις 30/06/2026. Η συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, δημόσια δαπάνη, ανέρχεται σε 689.700, 00 ευρώ.

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας, στελεχωμένος με 1 ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό, 1 ΠΕ Ψυχολόγο1 ΠΕ Κοινωνιολόγο, 1 ΠΕ Οικονομικό Διαχειριστή, 1 ΠΕ Παιδαγωγό και 1 ΥΕ Γενικών καθηκόντων, αποτελεί υπηρεσία πρώτης γραμμής καλύπτοντας την ανάγκη παροχής υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας. Στόχος του Ξενώνα είναι να παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό καθώς και υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας όταν απαιτείται. Διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα και περιλαμβάνει τη συνέχιση ή/και την ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης και αρωγής με την οπτική του φύλου ως εξής:

Α Φιλοξενία των Γυναικών και των Παιδιών τους,
Β Κοινωνική στήριξη,
Γ Ψυχολογική στήριξη,
Δ Υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση,
Ε Δράσεις Δικτύωσης.

Στο πλαίσιο παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και βελτίωσης της διαδικασίας υποστήριξης των ωφελούμενων, διασφαλίζεται η συνεχής παρακολούθηση της πορείας της ωφελούμενης γυναίκας και του/των παιδιού/ών της, καθόλη τη διάρκεια παροχής υποστηρικτικής υπηρεσίας αλλά και μετά από αυτήν από τον Δήμο Ρόδου Ωφελούμενες από την παρέμβαση είναι οι γυναίκες που έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή / και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, άπορες, ΑμεΑ, άνεργες κ.λπ.) με τα παιδιά τους, οι οποίες χρήζουν φιλοξενίας στους Ξενώνες. Σημειώνεται ότι δεν τίθεται καταρχάς περιορισμός ως προς τη γεωγραφική προέλευση των ωφελουμένων γυναικών Στο πλαίσιο της πράξης καλύπτονται επίσης οι υπηρεσίες φύλαξης του Ξενώνα μέσω πρόσληψης εταιρείας Security μετά από διαδικασία διαγωνισμού.

Ακολούθως, η ΠΝΑι συνεχίζει να χρηματοδοτεί την «Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Ρόδου», στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 356.271,00 €. Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/07/2023 και λήξης η 30/06/2026.

Η λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου Ρόδου περιλαμβάνει τη συνέχιση ή/και την ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης και αρωγής, με την οπτική του φύλου, ως εξής:

– Δράσεις ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης. – Δράσεις προώθησης στην απασχόληση.
– Δράσεις δικτύωσης με τοπικούς φορείς και οργανισμούς και μεταξύ των δομών του δικτύου
– Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.
– Υπηρεσίες διερμηνείας σε γυναίκες ωφελούμενες που έχουν υποστεί βία σε όλες τις μορφές ή/ και πολλαπλές διακρίσεις όπως μετανάστριες, προσφύγισσες.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ρόδου λειτουργεί στον 1ο όροφο κτιρίου εξασφαλίζοντας την πρόσβαση ΑμεΑ και είναι στελεχωμένο με 1 ΠΕ Κοινωνιολόγο, 1 ΠΕ Ψυχολόγο, 1 ΠΕ Νομικό, 1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και 1 ΤΕ Διοικητικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Προφέρονται υπηρεσίες σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σε εφαρμογή των προδιαγραφών λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων και της προγραμματικής συμφωνίας με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ).