Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο ΔΣ του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης – Πρόεδρος η Σουσάνα Καρδούλια

Share

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ: «Συγκρότηση σε Σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου»

Η κα Σουσάνα Καρδούλια είναι η νέα πρόεδρος του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου Ρόδου

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου και σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αποτελείται από τους εξής:

Τακτικά Μέλη
Πρόεδρος: Σουσάνα Καρδούλια
Αντιπρόεδρος: Μαρία Μαντζόν
Βάιος Τσαμπίκος Καλοπήτας: Αιρετό Μέλος
Σταύρος Τσουβάλης: Αιρετό Μέλος
Αϊβάζης Στέργος: Δημότης
Μαρία Καμπουροπούλου: Δημότης
Σταματία Στεργενάκη: Μέλος Συλλόγου Εικαστικών

Αναπληρωματικά Μέλη
Φαίδρα Σπανού: Δημότης
Βασιλική Θεολόγη: Δημότης
Βασίλειος Βαγιανάκης: Αιρετό Μέλος
Σωτήρης Βαγιανός: Αιρετό Μέλος
Τσαμπίκα Κιαχαγιά: Αιρετό Μέλος
Αθανάσιος Στάμος: Αιρετό Μέλος
Έφη Καστελλοριού: Εκπρόσωπος Συλλόγου Εικαστικών

Πέγκυ Ντόκου