Το ΕΚ επικαιροποιεί τα μέτρα στήριξης λόγω πανδημίας για τις αερομεταφορές

Share

• Το 75% των χρονοθυρίδων απογείωσης και προσγείωσης πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να διατηρηθεί για την επόμενη περίοδο

• Εξαιρέσεις σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, φυσικών καταστροφών ή πολιτικών αναταραχών

• Ειδικά μέτρα για την αεροπορική σύνδεση ΕΕ – Ουκρανίας

Το ΕΚ επικαιροποίησε τους κανόνες για τις χρονοθυρίδες και διατήρησε κάποιες εξαιρέσεις που θεσπίστηκαν κατά την πανδημία, ανταποκρινόμενο στην αυξανόμενη εναέρια κυκλοφορία.

Λόγω της ανάκαμψης της εναέριας κυκλοφορίας, οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ της σταδιακής επιστροφής στον κανόνα της «χρήσης ή απώλειας» («use it or lose it») σχετικά με την κατανομή των χρονοθυρίδων στους αερολιμένες της ΕΕ, οι οποίοι ανεστάλησαν από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2021 για την αντιμετώπιση της πανδημίας και στη συνέχεια αποκαταστάθηκαν σταδιακά για τις επόμενες περιόδους.

Από τις 30 Οκτωβρίου 2022, οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να χρησιμοποιούν το 75% των προγραμματισμένων χρονοθυρίδων απογείωσης και προσγείωσης (αντί του 80% που ίσχυε πριν από την πανδημία) προκειμένου να τις διατηρήσουν την επόμενη περίοδο. Για τη θερινή περίοδο του 2023, θα ενεργοποιηθεί η κανονική απαίτηση χρησιμοποίησης του 80%.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης περαιτέρω εξαιρέσεις για να δικαιολογηθεί η μη χρήση των χρονοθυρίδων, όπως επιδημιολογικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, φυσικές καταστροφές ή εκτεταμένες πολιτικές αναταραχές που μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές στα αεροπορικά ταξίδια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί επίσης να μειώσει το ελάχιστο ποσοστό χρησιμοποίησης των χρονοθυρίδων εάν τα επίπεδα εναέριας κυκλοφορίας μειωθούν κάτω από 80% (σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2019) για δύο συνεχείς εβδομάδες λόγω της νόσου COVID-19, λόγω άλλης επιδημιολογικής κατάστασης ή ως άμεσο αποτέλεσμα του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Επιπρόσθετα, οι νέοι κανόνες διευκολύνουν την αποκατάσταση της αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας όταν έρθει η ώρα. Για παράδειγμα, θα υπάρξει περίοδος ανάκαμψης 16 εβδομάδων πριν από την εκ νέου εφαρμογή των απαιτήσεων χρήσης των διαθέσιμων χρονοθυρίδων μετά το εκ νέου άνοιγμα του ουκρανικού εναέριου χώρου.

Οι ευρωβουλευτές θέσπισαν αυτά τα μέτρα στήριξης για δύο περιόδους προγραμματισμού, διάρκειας από τις 30 Οκτωβρίου 2022 έως τις 28 Οκτωβρίου 2023.

Ο εισηγητής του ΕΚ Dominique Riquet (Renew, Γαλλία) δήλωσε τα εξής: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο υπερασπίζεται τη βέλτιστη χρήση των υφιστάμενων υποδομών, τη συνδεσιμότητα, τη ρευστότητα των μεταφορών και την πρόσβαση των πολιτών σε ανταγωνιστικές τιμές, ενέκρινε σήμερα τη σταδιακή επιστροφή σε κανονικούς κανόνες λειτουργίας για τις χρονοθυρίδες στους αερολιμένες, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία σε μια αγορά που παραμένει σε αβεβαιότητα λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης και της ρωσικής στρατιωτικής επίθεσης. Η επιστροφή σε υψηλότερο ποσοστό χρησιμοποίησης των χρονοθυρίδων ήταν αναγκαία για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του τομέα των αερομεταφορών και είναι δυνατή λόγω των ενθαρρυντικών προβλέψεων για την επόμενη χειμερινή περίοδο.»

Επόμενα βήματα
Οι νέοι κανόνες εγκρίθηκαν με 457 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 3 αποχές. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διαβουλεύθηκαν ανεπίσημα πριν από την ψηφοφορία. Τώρα που οι ευρωβουλευτές έδωσαν το πράσινο φως, το Συμβούλιο πρέπει επίσης να εγκρίνει τους κανόνες, ώστε να μπορούν να τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Σχετικές πληροφορίες
Σύμφωνα με το Eurocontrol, τα εκτιμώμενα επίπεδα εναέριας κυκλοφορίας θα κυμανθούν μεταξύ 83% (ελάχιστη πρόβλεψη) και 95% (μέγιστη πρόβλεψη), σε σύγκριση με τα προ κορωνοϊού επίπεδα, έως τον Οκτώβριο του 2022.