Το ΕΚ. ζητά «Ασφαλή και καθαρό» τουρισμό – Στα κριτήρια, ευρωπαϊκό πρωτόκολλο υγείας κ ασφάλειας

Share

•Η πανδημία έχει επηρεάσει βαρύτατα τον τομέα του τουρισμού

•Επιτακτική η ανάγκη για ασφαλή, καθαρό και βιώσιμο τουριστικό τομέα

•Η Ευρώπη πρέπει να βάλει τα δυνατά της για να παραμείνει κορυφαίος τουριστικός προορισμός

H νέα στρατηγική για τον τουρισμό πρέπει να ενσωματώσει ευρωπαϊκά κριτήρια για ασφαλή και καθαρό τουρισμό, πιστοποιητικό εμβολιασμού και ευρωπαϊκή υγειονομική σφραγίδα για επιχειρήσεις.

Στο ψήφισμα για τη στρατηγική της ΕΕ για τον βιώσιμο τουρισμό, το οποίο υιοθετήθηκε με 577 ψήφους υπέρ, 31 κατά και 80 αποχές την Πέμπτη, σημειώνεται ότι η κρίση του κορονοϊού έχει παραλύσει τον τουριστικό τομέα στην ΕΕ, με 6 από τα 27 εκ. άτομα που απασχολεί ο τομέας να κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι οι τομείς του τουρισμού και των ταξιδιών αντιστοιχούν στο 10% του συνολικού ΑΕΠ της ΕΕ. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπεριλάβουν τους εν λόγω τομείς στα σχέδια ανάκαμψής τους και να λάβουν υπόψη τους το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ΦΠΑ για τις σχετικές υπηρεσίες.

«Ασφαλής και καθαρός» τουρισμός
Το ΕΚ υπογραμμίζει ότι οι ταξιδιώτες θέλουν «ασφαλή, καθαρό και περισσότερο βιώσιμο τουρισμό» και καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν κοινά κριτήρια για ασφαλή τουρισμό, χωρίς χρονοτριβή. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα ευρωπαϊκό πρωτόκολλο υγείας και ασφάλειας για τη διεξαγωγή τεστ προ αναχώρησης, ενώ θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η επιβολή καραντίνας μόνο ως ύστατη λύση.

Ένα κοινό πιστοποιητικό εμβολιασμού θα διευκόλυνε τα ταξίδια και θα αποτελούσε εναλλακτική λύση έναντι των μοριακών τεστ και της επιβολής καραντίνας, τονίζουν οι ευρωβουλευτές. Το νέο πιστοποιητικό θα πρέπει να συνάδει με τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων και θα μπορούσε να αρχίσει να χρησιμοποιείται μόλις υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι τα εμβολιασμένα άτομα δεν μεταδίδουν τον ιό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει σφραγίδα της ΕΕ για την πιστοποίηση της υγιεινής. Η σφραγίδα θα παραχωρείται όταν τηρούνται ελάχιστα πρότυπα υγιεινής για την πρόληψη και τον έλεγχο του ιού της νόσου COVID-19, συμβάλλοντας επίσης στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στους τομείς του τουρισμού και των ταξιδιών.

Πέρα από την πανδημία
Το ΕΚ χαιρετίζει την διαδικτυακή πύλη «Re-open EU» και παρακινεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να αποστέλλουν σαφείς πληροφορίες στην Επιτροπή όταν εφαρμόζουν ή αίρουν περιορισμούς όσον αφορά την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών.

Το ΕΚ υπογραμμίζει επίσης ότι η Επιτροπή οφείλει να «κοιτάξει πέρα από την πανδημία» και να αντικαταστήσει τη στρατηγική του 2010 για τον τουρισμό προκειμένου να διατηρήσει τη θέση της ως κορυφαίος τουριστικός προορισμός.

Στο ψήφισμα τέλος καλείται η Επιτροπή να δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό οργανισμό για τον Τουρισμό που θα υποστηρίζει τα τουριστικά οικοσυστήματα, θα προωθεί την εικόνα της Ευρώπης και το ευρωπαϊκό «brand», θα παρέχει ενημερωμένα στοιχεία για τον τουριστικό τομέα, θα βοηθά τις μικρές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αλλά και τον τουριστικό τομέα να είναι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει μελλοντικές κρίσεις.

«Το ψήφισμα ζητά να πραγματοποιηθεί μια πραγματικά ευρωπαϊκή προσπάθεια για την επανεκκίνηση του τουρισμού στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο εντός ευρωπαϊκής επικράτειας. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού και η υγειονομική σφραγίδα έχουν ληφθεί υπόψη, αλλά αυτό που τώρα χρειάζεται είναι ένας σωστός ευρωπαϊκός συντονισμός για να δοκιμαστούν τρόποι που δεν θα επιβάλουν επιπρόσθετα κόστη στους Ευρωπαίους πολίτες.

Η ΕΕ χρειάζεται να επιταχύνει επειγόντως τη διανομή των εμβολίων στην Ευρώπη και να θέσει σε ισχύ τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα για να στηριχθεί η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση», δήλωσε η εισηγήτρια Cláudia Monteiro de Aguiar (ΕΛΚ, Πορτογαλία).

news-politics