Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέρ της ένταξης της Κροατίας στο Σένγκεν

Share

•Η Κροατία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να γίνει μέλος του χώρου Σένγκεν

•Το Συμβούλιο θα πρέπει τώρα να αποφασίσει για την άρση των συνοριακών ελέγχων

•Συνεχής αξιολόγηση για το κατά πόσο γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα στα εξωτερικά σύνορα

Την Πέμπτη, οι ευρωβουλευτές στήριξαν την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα μεταξύ του χώρου Σένγκεν και της Κροατίας.

Σε έκθεση που εγκρίθηκε με 534 ψήφους υπέρ, 53 κατά και 25 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ της ένταξης της Κροατίας στο χώρο Σένγκεν. Στις 9 Δεκεμβρίου 2021, το Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι η Κροατία πληροί όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την πλήρη εφαρμογή των κανόνων του Σένγκεν. Οι ευρωβουλευτές καλούν τώρα το Συμβούλιο να συνεχίσει τη διαδικασία και να υιοθετήσει την τελική του απόφαση για την άρση των συνοριακών ελέγχων.

Τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να γίνονται σεβαστά
Για να διασφαλιστεί ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, το ΕΚ καλεί την Κροατία να ενημερώσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφάρμοσε το σχέδιο δράσης της (βλ. την ανακοίνωση της Επιτροπής για περισσότερες λεπτομέρειες) για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, και ιδίως τον ανεξάρτητο μηχανισμό παρακολούθησης των ενεργειών των αστυνομικών. Σε συνέχεια των καταγγελιών για επαναπροωθήσεις στα σύνορα της Κροατίας, οι ευρωβουλευτές επιθυμούν η Επιτροπή να αξιολογήσει τις πτυχές της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Κροατία (μεταξύ άλλων μέσω επιτόπιων επισκέψεων) στο πλαίσιο του προγράμματος αξιολόγησης Σένγκεν.

Σχετικές πληροφορίες
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ταχθεί από καιρό υπέρ της διεύρυνσης του χώρου Σένγκεν, ο οποίος σήμερα περιλαμβάνει 26 κράτη: όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός από τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Ρουμανία, καθώς και τη Νορβηγία, την Ισλανδία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν που δεν είναι μέλη της ΕΕ. Το 2018, το ΕΚ δήλωσε ότι η Κροατία θα πρέπει να γίνει δεκτή στο Σένγκεν μόλις πληροί τα αναγκαία κριτήρια. Στις 18 Οκτωβρίου 2022, εξέφρασε επίσης την στήριξή του για την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο Σένγκεν χωρίς καθυστέρηση.

Δηλώσεις
Μετά την ψηφοφορία, ο εισηγητής Paulo Rangel (ΕΛΚ, Πορτογαλία) δήλωσε: «η Κροατία έχει υποστεί την πιο ενδελεχή αξιολόγηση σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ για την ένταξή της στο χώρο Σένγκεν. Έχει ικανοποιήσει τις προϋποθέσεις των 281 συστάσεων σε 8 τομείς της νομοθεσίας που αφορούν το χώρο Σένγκεν. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο επιβεβαίωσαν την προθυμία της χώρας να εφαρμόσει πλήρως τους κανόνες του χώρου Σένγκεν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνεί απόλυτα ότι η άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους.»

Επόμενα βήματα
Η τελική απόφαση για την άρση των εσωτερικών ελέγχων πρέπει να ληφθεί ομόφωνα από το Συμβούλιο της ΕΕ.