ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Αναμένονται πολύ σημαντικοί πόροι για την ανθεκτικότητα του τουρισμού

Share

Άρθρο Υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κικίλια στο ένθετο «Η Βίβλος Της Οικονομίας» της εφημερίδας Παραπολιτικά

Ο τουρισμός είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Στην Ελλάδα συνιστά έναν από τους βασικούς πυλώνες της εθνικής οικονομίας, καθώς μπορεί να συμβάλλει άμεσα στην αύξηση του εθνικού εισοδήματος και της απασχόλησης, όπως και στη βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών.

Σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε τα τελευταία δύο χρόνια εξαιτίας της πρωτοφανούς πανδημίας, η συμβολή του τουρισμού αποκτά πολλαπλασιαστική αξία, γιατί στηρίζει ένα σημαντικό κομμάτι της αγοράς.

Ειδικά φέτος, χάρη στο μοναδικό προϊόν που διαθέτουμε ως χώρα και στην προσπάθεια που έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα να καταστούμε ασφαλής προορισμός και να εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη στους επισκέπτες μας, ο τομέας του τουρισμού αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα για τη βελτίωση των δημοσιονομικών μας μεγεθών.

Στο τέλος του 2021 είμαστε σε θέση να πούμε ότι η φετινή χρονιά μας επιφύλαξε μια θετική έκπληξη. Η ταξιδιωτική κίνηση μέχρι τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε περισσότερο από 90% σε σχέση με το 2020, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις 140%, ενώ το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 8,033 δισ. ευρώ, 5 δισ. παραπάνω από το αντίστοιχο πλεόνασμα του 2020.

H μέση κατά κεφαλήν δαπάνη από τον κάθε επισκέπτη, των ξένων επισκεπτών φέτος αυξήθηκε πάνω από 20% με τον κάθε έναν να δαπανά παραπάνω από 600 ευρώ.

Ποσοτικοί δείκτες, με δύο απτά και σαφή ποιοτικά χαρακτηριστικά: Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τους Έλληνες πολίτες και αύξηση του εισοδήματος για όλα τα επαγγέλματα τα οποία «τρέφονται» έμμεσα ή άμεσα από το τουριστικό προϊόν.

Ποια είναι αυτά τα επαγγέλματα;

Από τους ξενοδόχους και τους εργαζόμενους σε αυτά μέχρι τους επιχειρηματίες της εστίασης και τον εμπορικό κόσμο της χώρας. Πιστεύω πραγματικά ότι η ανάδειξη των διακλαδικών σχέσεων του τουριστικού τομέα και, κυρίως, με τη μικρομεσαία εμπορική επιχείρηση, αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης και ευημερίας και ταυτόχρονα την απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την κατανόηση της τουριστικής αγοράς όσο και για τη βελτίωση του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος.

Σε κάθε περίπτωση, δεν μας αρκεί ότι πήγαμε καλά ως χώρα. Ξέρουμε ότι μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα. Γνωρίζουμε πως αυτό απαιτεί σκληρή δουλειά, συλλογική προσπάθεια από όλους και, κυρίως, να γίνει κτήμα μας ότι ο τουρισμός είναι Εθνική Υπόθεση.

Στο Υπουργείο Τουρισμού, από τη πρώτη ημέρα εργαζόμαστε μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία, πάνω σε τρεις άξονες, που θα δώσουν μεγαλύτερη ώθηση στην ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας.

Πρώτον, η προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Οι πολύ σημαντικοί πόροι που αναμένεται να εισρεύσουν στην χώρα με σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων σε νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, θα δώσουν την ώθηση που χρειάζεται ο τουρισμός για να αποκτήσει ανθεκτικότητα και, κυρίως, να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Δεύτερον, η ενίσχυση των υποδομών

Στα έργα του τουρισμού, οι ιδιωτικοί πόροι αναμένεται να μοχλευτούν για επενδύσεις σε σημαντικές τουριστικές υποδομές, όπου υπάρχει ανάγκη.

Για τον σκοπό αυτόν, έχει προβλεφθεί εισαγωγή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων για την τροποποίηση και αντικατάσταση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, προκειμένου να απλουστευθεί και να απλοποιηθεί η διαδικασία χωροταξικού σχεδιασμού, αδειοδοτήσεων και άλλων λειτουργικών θεμάτων.

Τρίτον, η διατήρηση της ποιότητας και της αυθεντικότητας

Η διαφύλαξη της ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος συνδέεται με την φέρουσα ικανότητα και τους διακηρυγμένους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και αποτελεί κύρια προτεραιότητα. Ταυτόχρονα, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες διαφύλαξης της αυθεντικότητας της εμπειρίας του επισκέπτη, μέσα από τη διατήρηση και την ενίσχυση της τουριστικής μας ταυτότητας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η ενίσχυση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, που αποτελεί την ψυχή του τουρισμού, με νέες δεξιότητες, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής.

Πώς θα φτάσουμε στους στόχους μας;

Για να επιτύχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα αξιοποιούμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, περισσότερα από 320.000.000 ευρώ, χωρίς τους ιδιωτικούς πόρους που αφορούν μια μεγάλη βεντάλια έργων, από τη διαχείριση των προορισμών (Destination Management) και τον ορεινό τουρισμό (Mountain Tourism) μέχρι τον τουρισμό υγείας και ευεξίας, τον αγροτουρισμό και τη γαστρονομία. Στην πρώτη θέση της ατζέντας μας βρίσκεται, βεβαίως, και η αναβάθμιση τουριστικών λιμένων, όπως και τα έργα που αφορούν στην προσβασιμότητα των τουριστικών προορισμών από ΑμεΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, προωθούνται όλες οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα διευκολύνουν όχι μόνο την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και αυτές που απαιτούνται για την προστασία και την κινητροδότηση (incentivization) των ιδιωτών επενδυτών.

Οι δράσεις αυτές δεν παύουν να έχουν στο επίκεντρο την προστασία του χαρακτήρα του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος μας με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Όπως ανέφερε, άλλωστε, και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Μασσαλία, δεσμευόμαστε να αναπτύξουμε μια στρατηγική βιώσιμου τουρισμού που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του τουρισμού και θα θέτει τα ζητήματα βιοποικιλότητας στο επίκεντρο του σχεδιασμού του θαλάσσιου και παράκτιου τουριστικού σχεδιασμού, ιδίως σε ό,τι αφορά τις υπερβολικά ευάλωτες τοπικές κοινωνίες, όπως είναι τα μικρότερα νησιά μας.

Και αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε ένα βήμα μπροστά.

Να παντρέψουμε τη μοναδικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την αναγκαία βιωσιμότητα και την οικονομική και κοινωνική ευημερία.

Και αυτό θα κάνουμε. / parapolitika