Αντώνης Καμπουράκης – Ξεκάθαρα: Είμαστε υπέρ της υγιούς και νόμιμης Ροδίτικης επιχειρηματικότητας

Share

Με αφορμή την έντονη παραφιλολογία που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα αναφορικά με τη λειτουργία παραλιακών επιχειρήσεων στο νησί της Ρόδου, την ανοχή που κατηγορείται ότι επιδεικνύει ο Δήμος Ρόδου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τη δημοτική αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη, καθώς και την αυθαίρετη και ανυπόστατη κριτική που δέχεται, κρίνεται απαραίτητη και επιβεβλημένη η αναλυτική, τεκμηριωμένη και αληθής ενημέρωση των πολιτών:

Ο Δήμος Ρόδου διαρθρώνεται από Διευθύνσεις, Υπηρεσίες, Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και λειτουργεί σύμφωνα με τις καθορισμένες από το Νόμο αρμοδιότητές του, αλλά και τα όσα προβλέπει σχετικά ο ψηφισμένος και δημοσιευμένος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του.

Ο Δήμος Ρόδου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τη δημοτική αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη, από την ανάληψη των καθηκόντων αυτής στο τέλος του έτους 2019 έως και σήμερα, έχει προβεί δια των Υπηρεσιών του, των ορισμένων Προϊσταμένων αυτών και των Επιτροπών του σε όλες εκείνες τις απαραίτητες και νόμιμες ενέργειες που όφειλε να ενεργήσει σχετικά.

Αναλυτικότερα, σε ότι αφορά σε επιχειρήσεις που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται σε δημοτικές εκτάσεις και περιλαμβάνονται στη δικαιοδοσία του Δήμου Ρόδου πλην αυτών που αναπτύσσονται και δραστηριοποιούνται εντός αιγιαλού και παραλίας, μη αρμοδιότητας του Δήμου Ρόδου, έχουν επιβληθεί κατά τα οριζόμενα στη σχετική Νομοθεσία διοικητικά πρόστιμα, έχουν συνταχθεί πρωτόκολλα αυθαιρέτων, τα οποία έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες προς εκτέλεση Υπηρεσίες και ανακλήσεις αδειών.

Σαφώς, ξεκάθαρα και έντιμα ο Δήμος Ρόδου ενημερώνει το Ροδιακό λαό ότι κατά την κείμενη Νομοθεσία, σχετικά διευκρινίστηκα έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών, της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου και της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, ο Δήμος Ρόδου ΔΕΝ έχει την αρμοδιότητα και το δικαίωμα να συντάξει πρωτόκολλα αυθαιρέτου, να επιβάλλει πρόστιμα και να προχωρήσει σε ανακλήσεις αδειών ή ακόμη και σε κατεδαφίσεις αυθαίρετων κατασκευών σε εκτάσεις μη δικαιοδοσίας του, όπως είναι ο αιγιαλός και η παραλία. Αλλά ακόμη και εάν είχε αρμοδιότητα, αποκρύπτεται σθεναρά από τους πολίτες ο Νόμος σύμφωνα με τον οποίο ίσχυε αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής σε αιγιαλό, παραλία κ.λπ.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στην περιοχή της Ψαροπούλας, στην οποία προχώρησε η σφράγιση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούσαν στην εκεί περιοχή, διευκρινίσουμε προς διακοπή της συστηματικής, συνεχούς και ηθελημένης παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης προς εξυπηρέτηση ως φαίνεται ιδίων επιδιώξεων, ότι η δημοτική αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη, προχώρησε στην ανάκληση των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων που διαπιστώθηκε η επέκταση της άδειας λειτουργίας τους προ μηνών δια του αρμοδίου Οργάνου της. Αποφάσεις, οι οποίες εφαρμόστηκαν την παρούσα περίοδο κατόπιν ολοκλήρωσης της σχετικής νόμιμης διαδικασίας που προβλέπει ο Νόμος.

Οι αποφάσεις ανακλήσεις των αδειών των εν λόγω επιχειρήσεων ελήφθησαν νωρίτερα της προσφυγής «ευαισθητοποιημένων» πολιτών στη Δικαιοσύνη που επιχειρούν να μετατρέψουν την πολιτική ζωή του τόπου σε ανοικτό δικαστήριο. Ισχυρισμός ο οποίος δύναται να αποδειχθεί εύκολα δια των σχετικών αποφάσεων.

Επιπροσθέτως, οι συγκεκριμένες ανακλήσεις αδειών δεν υπερβαίνουν, δεν αφορούν και δεν εντάσσονται στη σαφή και ορισμένη μη αρμοδιότητα του Δήμου Ρόδου σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός αιγιαλού και παραλίας, διότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις κατείχαν άδεια λειτουργίας και δραστηριοποιούνταν εντός δημοτικής αρμοδιότητας, την οποία επέκτειναν.

Αυτής της αδείας έκαναν επέκταση, γι’ αυτό και ο Δήμος Ρόδου είχε το δικαίωμα να εφαρμόσει τις κατά το Νόμο αρμοδιότητές του. Αυτό ΔΕΝ αφορά επιχειρήσεις που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται αποκλειστικά και μόνο εντός αιγιαλού και παραλίας, όπως ρητά και επανειλημμένως έχει διευκρινιστεί και αποσαφηνιστεί ότι δεν ενέχουν δικαιοδοσίας του Δήμου Ρόδου.

Οι έγκριτοι και σεβάσμιοι κατά τα άλλα «ευαισθητοποιημένοι» πολίτες που πρωτοστατούν στην εκστρατεία παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης, διχασμού των πολιτών, εξευτελισμού των αιρετών και των υπηρετούντων των δημοσίων υπηρεσιών, αναρωτιόμαστε πως είναι δυνατόν ενώ επιθυμούν την εμπλοκή τους με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού, ορισμένοι εξ’ αυτών δε και νομικοί, να μη γνωρίζουν τη διάρθρωση λειτουργίας του Δήμου, τις αρμοδιότητες έκαστης Υπηρεσίας, αλλά και τις ευθύνες και αρμοδιότητες εν γένει του Δήμου Ρόδου.

Εάν όντως δεν τις γνωρίζουν τότε είναι απορίας άξιο πως διεκδικούν να υπηρετήσουν το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εάν πάλι είναι σε γνώση τους, τότε είναι πρωτοφανές και επικίνδυνα ανεύθυνο να επιδιώκουν με ψεύδη, επιθέσεις και κραυγές να εμπλακούν στα κοινά, διχάζοντας την κοινή γνώμη, εμποδίζοντας την όποια ανάπτυξη, οικονομική και κοινωνική του νησιού, προσβάλλοντας τη Ρόδο σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο και σέρνοντας στα δικαστήρια τους αιρετούς εκπροσώπους του νησιού μη σεβόμενοι όχι τα πρόσωπα που υπηρετούν, αλλά τους θεσμούς.

Ο Δήμος Ρόδου και η δημοτική αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη, ούτε φοβάται, ούτε εκβιάζεται. Η Δικαιοσύνη θα λάμψει ακόμη και εάν διαφορετικά σκεπτόμενοι τη χρησιμοποίησαν για την επίτευξη των πολιτικών τους βλέψεων. Ο Δήμος Ρόδου προσκομίζει και θα προσκομίσει όλα τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ενήργησε έντιμα και εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του.

Αντιστοίχως, διοικητικές κυρώσεις, πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών, ανακλήσεων αδειών, έχουν υπογραφεί και διεκπεραιωθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίας και Επιτροπές σωρηδόν από το έτος 2019 έως και σήμερα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Πράξεις, οι οποίες είναι στη διάθεση της Δικαιοσύνης και των πολιτών.

Η θέση μας όμως, ανεξάρτητα από το εάν επιτελούμε το καθήκον μας όπως ορίζει ο Νόμος, τον οποίο σεβόμαστε και υπηρετούμε, ήταν, είναι και θα παραμείνει ξεκάθαρη και σαφής. Εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Δεν υπεκφεύγουμε, ούτε λοιδορούμε.

Είμαστε υπέρ της υγιούς, νόμιμης επιχειρηματικότητας. Είμαστε υπέρ της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης του τόπου. Είμαστε υπέρ των Ρόδιων επιχειρηματιών, που ζουν, δραστηριοποιούνται και μεγαλώνουν τα παιδιά τους στον τόπο τους. Είμαστε υπέρ της δημιουργίας περισσοτέρων και καλύτερα αμειβομένων θέσεων εργασίας. Και το αποδείξαμε.

Όχι όπως νομίζετε εσείς που ισχυρίζεστε ότι παρατυπούμε ή ακόμη και ότι παρανομούμε. Όχι όπως ισχυρίζεστε εσείς ότι επιβάλλουμε τα «ξένα» συμφέροντα ενάντια των ντόπιων. Όχι όπως υποστηρίζετε εσείς ότι χρηματιζόμαστε (!) Εμείς το αποδεικνύουμε κάθε μέρα με πράξεις, με αποδείξεις, όχι με ψεύτικα λόγια, κραυγές και λάσπη.

Εμείς στηρίξαμε τις Ροδίτικες επιχειρήσεις και τους Ροδίτες επιχειρηματίες στη Νέα Αγορά.

Εμείς όχι εσείς. Εμείς στηρίξαμε τις μικρές Ροδίτικες επιχειρήσεις που εσείς κυνηγήσατε και κυνηγάτε έπειτα από δεκαετίες λειτουργίας. Και μη μπερδεύεστε δεν αναφερόμαστε σε αυτές που κάνατε «σημαία» και αφορούν τον αιγιαλό και την παραλία.

Εμείς τη Ρόδο νεκροταφείο δεν τη θέλουμε. Νεκροταφείο κλειστών επιχειρήσεων. Νεκροταφείο ανέργων Ρόδιων επιχειρηματιών και εργαζομένων. Νεκρή πόλη για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού. Και θα μας πείτε, ναι, εσείς τη Ρόδο τη θέλετε Μύκονο. Όχι κύριοι, ούτε Μύκονο τη θέλουμε, ούτε Σαντορίνη, ούτε Κέρκυρα. Εμείς τη Ρόδο, τη θέλουμε Ρόδο και ακόμη και αυτό το αποδείξαμε. Εμείς στηρίξαμε τη Ρόδο του πολιτισμού, όχι εσείς, με το Εθνικό Θέατρο, τη Νέα Αγορά, τα Δημοτικά Λουτρά, τη Λίνδο, την Προγραμματική Σύμβαση για τη Μεσαιωνική πόλη ακόμη και με το χριστουγεννιάτικο διάκοσμο.

Εμείς ολοκληρώσαμε τις μελέτες για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου, εμείς εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση, εμείς δημοπρατήσαμε το έργο, εμείς το εκτελούμε. Εμείς συνεργαστήκαμε άψογα με ανθρώπους που έθεσαν το όφελος, την ανάγκη, το συμφέρον της Ρόδου, πάνω από τις κομματικές τους ταυτότητες, εθελοντές, μηχανικούς, υπηρεσιακούς στο Δήμο Ρόδου, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, την Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, το Υπουργείο Πολιτισμού. Εμείς όχι εσείς.

Εμείς ολοκληρώσαμε τις μελέτες για τη Νέα Αγορά, εμείς λάβαμε τις απαραίτητες εγκρίσεις, εμείς εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση. Εμείς όχι εσείς και πάλι με την αρωγή σπουδαίων ανθρώπων που επέλεξαν τη Ρόδο, τον τόπο τους και όχι τις κομματικές τους ταυτότητες ή εάν τους είμαστε αρεστοί.

Εμείς αξιοποιήσαμε την εργασία εξαίρετων ανθρώπων που εργάστηκαν για την αποκατάσταση των Δημοτικών Λουτρών, εμείς τρέξαμε για να βρούμε χρήματα για την εκτέλεση του έργου, εμείς λάβαμε τις εγκρίσεις, εμείς δημοπρατούμε το έργο. Εμείς όχι εσείς.

Εμείς συντάξαμε μελέτη για την ανάπλαση της πλατείας της Λίνδου, η οποία θα παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα στο Ροδιακό λαό. Εμείς συνεργαστήκαμε με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Υπουργό Λίνα Μενδώνη και προχωράμε τη διαδικασία για την τοποθέτηση ανελκυστήρα πλαγιάς για την άμεση πρόσβαση ΑμΕΑ και υπερήλικων στο Κάστρο, στο μοναδικό αυτό Μνημείο του τόπου μας.

Εμείς εργαστήκαμε για τη σύνταξη και υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης για τη Μεσαιωνική πόλη, εμείς εργαστήκαμε και εμείς το πετύχαμε, όχι εσείς.

Εμείς ακόμη και για τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο, φέραμε τη λάμψη στη Ρόδο, μία λάμψη στηριζόμενη στα σύμβολα του νησιού, στον πολιτισμό μας και πολλά – πολλά ακόμη.

Μη μας λέτε λοιπόν ότι εμείς επικροτούμε την παρανομία, εμείς τη στηρίζουμε και την καλύπτουμε. Εμείς εργαστήκαμε για όλα νόμιμα, σεβόμενοι τις διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος, τους θεσμούς. Μη μας λέτε λοιπόν ότι εμείς θέλουμε τη Ρόδο Μύκονο ή ότι άλλο χρησιμοποιείται παραφράζοντας την ουσία των λόγων μας. Εμείς στηρίξαμε και στηρίζουμε τη Ρόδο του πολιτισμού, της ανάπτυξης, της ευημερίας, των μεγάλων εκδηλώσεων.

Εμείς δρομολογήσαμε σε τέσσερα (4) έτη, όσα δεν δρομολογήθηκαν δεκαετίες. Δεν θέλετε να το αναγνωρίζετε, δεν πειράζει. Δεν θέλετε να το δείτε και πάλι δεν πειράζει, αλλά όσο και να επιδιώκετε να τυφλώσετε τους πολίτες, όσο και να τους διχάζετε, όσο και να τους γεμίζετε ψεύδη και τεχνητές κρίσεις, εκείνοι στο τέλος θα δουν!

Ναι κάναμε λάθη, ναι δεν είμαστε τέλειοι, αλλά τα λάθη που κάναμε σε σύγκριση με τα καλά, τα σπουδαία και τα πολλά που διεκδικήσαμε και πετύχαμε για τον τόπο και θα απολαύσουν οι επόμενες γενεές της Ρόδου, είναι υποδεέστερα και οι πολίτες το γνωρίζουν.

Εμείς λοιπόν λέμε ΝΑΙ με αποδείξεις στη Ρόδο του πολιτισμού, της ανάπτυξης και της ευημερίας. Εμείς λέμε ΝΑΙ στην υγιή και νόμιμη επιχειρηματικότητα και θα βάλουμε πλάτη σε όλους τους Ρόδιους επιχειρηματίες και εργαζόμενους που εσείς έχετε θέσει στο στόχαστρο. Εμείς λέμε ΝΑΙ στην προφύλαξη των έντιμων υπηρεσιακών υπαλλήλων που εσείς σέρνετε κάθε μέρα στα δικαστήρια με ανώνυμες και ψευδείς καταγγελίες.

Ο Δήμος Ρόδου και η δημοτική αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη θα σταθεί δίπλα σε όλους όσους εσείς επιχειρείται να θανατώσετε για να ανελιχθείτε στην εξουσία (!). Σε όλους τους Ροδίτες ακόμη και σε εκείνους που θα σας πιστέψουν, ακόμη και σε εκείνους που είναι αντίθετοι στις αρχές και τα πιστεύω που υπηρετούμε, διότι εμείς έτσι έχουμε μάθει να εργαζόμαστε, ενωτικά και όχι διχαστικά, με καλές και όχι κακές προθέσεις, με συνεννόηση και όχι με έχθρα.

Κραυγάζετε όσο θέλετε. Σε μία δημοκρατικά ευνοούμενη πόλη έχετε κάθε δικαίωμα. Εμείς όμως δεν θα σας ακολουθήσουμε. Εμείς έχουμε να εργαστούμε για τους Ροδίτες με έργα, με πράξεις, με αλήθεια. Δεν έχουμε χρόνο για κοκορομαχίες.

Και σε ότι αφορά στις επιχειρήσεις σε αιγιαλό και παραλίες, για να μη νομίζετε ότι κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας και λέμε ψέματα στους πολίτες, σας λέμε ξεκάθαρα πως είμαστε υπέρ της επιχειρηματικότητας και εκεί με όρους και συγκεκριμένα:

α) με νόμιμες άδειες λειτουργίας και κατασκευές που θα συνάδουν με τα πρότυπα ανάπτυξης της ιστορικής Ρόδου και για τις οποίες θα πρέπει να έχει πρώτα συμφωνήσει το Υπουργείο Πολιτισμού δια των αρμοδίων Υπηρεσιών του, τοπικά και κεντρικά και εάν και εφόσον επιτραπούν από τη Νομοθεσία και

β) υπέρ της απρόσκοπτης πρόσβασης όλων των πολιτών στις παραλίες του νησιού με ξεκάθαρους όρους και προϋποθέσεις όπως πχ. αποστάσεις διέλευσης, κενές εκτάσεις για λουόμενους που δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει η εκάστοτε επιχείρηση κ.α.

Εν κατακλείδι, ξεκαθαρίζουμε έντιμα προς το Ροδιακό λαό, προκειμένου να ξέρει τη θέση και τις προθέσεις μας, ότι η δημοτική αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη, θα πρωτοστατήσει από την επόμενη κιόλας ημέρα από τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης, όποια και εάν είναι, για την κατάθεση νέου σχεδίου Νόμου, με αυστηρούς όρους, προϋποθέσεις και κυρώσεις, με συγκεκριμένο σχέδιο που θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη φέρουσα ικανότητα του νησιού, βιώσιμα και αειφόρα, καθώς και το αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών για δωρεάν και απρόσκοπτη πρόσβαση στις παραλίες, που θα επιτρέπει τη νόμιμη και υγιή επιχειρηματική δραστηριότητα σε αιγιαλό και παραλία.

Η πρόταση του Δήμου Ρόδου, θα κατατεθεί κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης με φορείς, οργανισμούς, υπηρεσίες και πολίτες της Ρόδου. Με ανοικτή διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών.

Αυτό που εσείς κάνετε «σημαία» παρανομίας και αντιδικίας με επιχειρηματίες, εργαζόμενους και πολίτες, εμείς θα το κάνουμε «σημαία» ευκαιρίας για μία ομορφότερη και καλύτερη Ρόδο, που αντιλαμβάνεται τις αρχές που οφείλει να υπηρετεί η δημόσια διοίκηση όπως είναι η αρχή της υπεροχής και προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, το όφελος της πλειοψηφίας και η αρχή της χρηστής διοίκησης με προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών, χωρίς σε καμία περίπτωση να μην υπηρετείται η αρχή της νομιμότητας, που αποτελεί πρωταρχική μας αρχή.