Απορρίφθηκε η ένσταση του Αντώνη Καμπουράκη – Παραμένει δήμαρχος ο Αλέξανδρος Κολιάδης (video)

Share

 

Εκδόθηκε πριν από λίγο η απόφαση από το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείου – Εκλογοδικείο, για τις δημοτικές εκλογές του α’ γύρου των δημοτικών εκλογών στον Δήμο της Ρόδου.

Σύμφωνα με την απόφαση, απορρίφθηκε η ένσταση που κατέθεσε ο κος Αντώνης Καμπουράκης και κατά συνέπεια παραμένει δήμαρχος ο Αλέξανδρος Κολιάδης.

Όπως είναι γνωστό, η ένσταση της παράταξης του κ. Καμπουράκη «Με Δύναμη για τη Ρόδο», κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου στο τέλος Οκτωβρίου 2023 και σ’ αυτήν τίθεται το αίτημα έκδοσης προδικαστικής απόφασης από το δικαστήριο, με την οποία θα επιτραπεί στην παράταξη του κ. Καμπουράκη, εντός επτά ημερών, να έχουν πρόσβαση και τους επιδειχθούν τα άκυρα ψηφοδέλτια σε έξι συγκεκριμένα εκλογικά τμήματα (τα οποία δεν είχαν ελέγξει) καθώς και η επίδειξη των πρωτοκόλλων ψηφοφορίας όλων των εκλογικών τμημάτων, καθώς πιθανολογείται ότι υπάρχουν σφάλματα και παραλείψεις κατά τη σύνταξή τους.

Πρόκειται για ένα σημαντικό αίτημα για το οποίο θα αποφανθεί το δικαστήριο και θα πρέπει να συμπεριληφθεί για το χρονικό διάστημα της έκδοσης της απόφασης. Επίσης με την ένστασή της η παράταξη «Με Δύναμη για τη Ρόδο», στρέφεται κατά της απόφασης (22/2023) του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) με την οποία έγινε η ανακήρυξη των αποτελεσμάτων των εκλογών, κατά του συνδυασμού «ΕΝ.Α. – ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ- ΜΑΖΙ για τη Ρόδο» αλλά και του ίδιου του επικεφαλής του κ. Αλέξανδρου Κολιάδη, καθώς και κατά των δύο άλλων συνδυασμών που επίσης συμμετείχαν στις εκλογές: «Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας» του κ. Νίκου Γερονικόλα και «Λαϊκή Συσπείρωση Ρόδου» του κ. Τάκη Πότσου.

• Με αυτήν, ο κ. Καμπουράκης, ζητά από το δικαστήριο, να αναγνωριστούν έξι ψηφοδέλτια της παράταξής του, τα οποία εσφαλμένα δεν καταχωρήθηκαν στο βιβλίο διαλογής ψήφων και δεν προσμετρήθηκαν υπέρ τους, αλλά αντίθετα εσφαλμένα καταχωρήθηκαν και προσμετρήθηκαν έξι ψηφοδέλτια υπέρ της παράταξης του κ. Κολιάδη.

• Με το ίδιο δικόγραφο ζητείται 89 ψηφοδέλτια της παράταξης «Με Δύναμη για τη Ρόδο», τα οποία εκ παραδρομής ή εσφαλμένα έχουν κριθεί άκυρα, να αναγνωριστούν από το δικαστήριο ως έγκυρα, και να προστεθούν στο σύνολο των ψηφοδελτίων που έχει λάβει η παράταξη του κ. Καμπουράκη.

• Επίσης, 532 ψηφοδέλτια από τους άλλους τρεις συνδυασμούς (των κ.κ. Κολιάδη, Γερονικόλα και Πότσου) που έχουν θεωρηθεί έγκυρα, να ακυρωθούν από το δικαστήριο και ν’ αφαιρεθούν από τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έχουν λάβει οι λοιποί συνδυασμοί αλλά και από το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων της εκλογικής αναμέτρησης της πρώτης Κυριακής 8 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ένσταση, εφόσον γίνουν δεκτά τα παραπάνω αιτήματα, η παράταξη του κ. Καμπουράκη θα συγκεντρώσει 23.951 έγκυρα ψηφοδέλτια, ενώ ο συνολικός αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων (για όλους τους συνδυασμούς) θα διαμορφωθεί στις 55.279 (όπου τα 55.722 είναι τα ψηφοδέλτια σύμφωνα με την απόφαση ανακήρυξης και προστίθενται τα 89 της παράταξης Καμπουράκη και αφαιρούνται τα 532 από τους λοιπούς συνδυασμούς).

Ως εκ τούτου και εφόσον όλα τα παραπάνω γίνουν δεκτά και ισχύσουν από το δικαστήριο, όπως αναφέρεται στην ένσταση του κ. Καμπουράκη, η παράταξη «Με Δύναμη για τη Ρόδο» θα λαμβάνει για την πρώτη Κυριακή 8 Οκτωβρίου, των δημοτικών εκλογών, ποσοστό 43,327%.

Δηλαδή με τον τρόπο αυτό, η παράταξη του κ. Καμπουράκη θα συγκεντρώνει μεγαλύτερο αριθμό ψηφοδελτίων από τα 180 που απαιτούνταν για την εκλογή της από τον πρώτο γύρο.

Η αντένσταση του κ. Κολιάδη
Με την υποβολή αντένστασης, το μεσημέρι της 24ης Νοεμβρίου 2023, στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου – Εκλογοδικείο «απάντησε» η παράταξη του κ. Αλέξανδρου Κολιάδη «ΕΝ.Α. – ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ- ΜΑΖΙ για τη Ρόδο», ζητώντας την ακύρωση 409 ψηφοδελτίων άλλων συνδυασμών, καθώς και την αναγνώριση ως έγκυρων 310 ψηφοδελτίων της που έχουν ακυρωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αντένσταση περιλαμβάνεται και ειδικό αίτημα για τη διόρθωση του πίνακα των εκλεγέντων τοπικών συμβούλων στις κοινότητες Πυλώνας και Λαέρμων.

Δηλαδή βάσει του αιτήματος της παράταξης του κ. Κολιάδη, εφόσον η αντένσταση γίνει μερικώς δεκτή, ενδεχομένως ν’ αλλάξει το προεδρείο των δύο αυτών κοινοτήτων στις οποίες προηγήθηκε με μικρή διαφορά η παράταξη του κ. Καμπουράκη.

Σε ό,τι αφορά αναλυτικότερα την αντένσταση, αυτή στρέφεται κατά του κ. Καμπουράκη υπό την ιδιότητά του ως υποψήφιου δημάρχου Ρόδου και επικεφαλής του συνδυασμού με την επωνυμία «Με Δύναμη για τη Ρόδο» για τις δημοτικές εκλογές του δήμου Ρόδου, της 8ης Οκτωβρίου 2023 αλλά και κατά έξι συμβούλων του από τις κοινότητες Πυλώνας (τρία άτομα) και Λαέρμων (τρία άτομα).

Με αυτήν ζητείται από την πλευρά της παράταξης του κ. Κολιάδη, «η απόρριψη της υπό κρίσιν ενστάσεως (που κατέθεσε ο κ. Καμπουράκης), την επικύρωση της προσβαλλόμενης 22/2023 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου κατά το διατακτικό της και την επί τα βελτίω δι’ ημάς μεταρρύθμιση του αιτιολογικού της ως προς το εκλογικό μέτρο και τον τελικό αριθμό ψήφων εκάστου συνδυασμού».

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην αντένσταση, ο κ. Καμπουράκης «στην προσπάθειά του να ανατρέψει τη σαφή λαϊκή εντολή που με ανέδειξε (τον κ. Κολιάδη) στο β’ γύρο ως δήμαρχο με ποσοστό 57,96 % έναντι 42,04 % του αντιπάλου μου, ζητά κατά τρόπο προδήλως αβάσιμο, κατόπιν ακύρωσης πολλών δεκάδων και εκατοντάδων ψηφοδελτίων και αλλαγής του εκλογικού μέτρου, να αναγνωρισθεί ότι ο ηττηθείς συνδυασμός του «Με Δύναμη για τη Ρόδο» είχε δήθεν συγκεντρώσει το απαιτούμενο κατ’ άρθρο 24 ν. 4804/2021 ποσοστό 43% και άρα θα έπρεπε να έχει ανακηρυχθεί ως επιτυχών από την αρχική εκλογή του α’ γύρου της 08.10.2023.

Με άλλα λόγια ζητείται η αλλοίωση της εκπεφρασθείσης σαφούς βουλήσεως των εκλογέων της Ρόδου, που με ετίμησαν και με εξέλεξαν δήμαρχο», αναφέρει ο κ. Κολιάδης.

ΠΗΓΗ ΡΟΔΙΑΚΗ (rodiaki.gr)