Ασημακοπούλου – Dombrovskis: Ευρωπαϊκή στήριξη των ελληνικών εξαγωγικών ΜμΕ

Share

Κοινό άρθρο με τον Valdis Dombrovskis-Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπο Εμπορίου: “Access2Markets: Ευρωπαϊκή στήριξη των ελληνικών εξαγωγικών ΜμΕ”

Η ελληνική εταιρεία παραγωγής τσαγιού Anassa Organics είναι μία από τις πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες που επωφελούνται από τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου (ΣΕΕ) της ΕΕ. Η εταιρεία εξάγει τα μισά προϊόντα της – κυρίως στον Καναδά, τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη – και οι ΣΕΕ της ΕΕ έχουν πραγματικό και θετικό αντίκτυπο στις πωλήσεις της και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην περιοχή.

Μικρές εταιρείες, όπως η Anassa Organics, υποστηρίζουν πάνω από 13 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, μέσω των εξαγωγών τους, διαδραματίζοντας, έτσι, βασικό ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ από την πανδημία Covid-19. Ωστόσο, πολύ λίγες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) εκμεταλλεύονται τα οφέλη των εμπορικών μας συμφωνιών. Από τις 25 εκατομμύρια ΜμΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο το 26% εξήγαγε τα αγαθά ή τις υπηρεσίες τους το 2019 και οι περισσότερες από αυτές, περιορίστηκαν στις ευρωπαϊκές αγορές.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν θέσει, ως προτεραιότητα, την ευαισθητοποίηση και τη βοήθεια προς τις ευρωπαϊκές εταιρίες, ιδίως τις ΜμΕ, έτσι ώστε εκείνες να επωφεληθούν από τις εμπορικές μας συμφωνίες. Οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ παίζουν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού τους.

Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα, την Access2Markets, για να βοηθήσει περισσότερες εταιρείες να αναπτυχθούν, αξιοποιώντας στο έπακρο τις περισσότερες από 40 ΣΕΕ που έχει συνάψει η ΕΕ με περισσότερους από 75 εταίρους εκτός της ΕΕ.

Αυτή η πύλη ενιαίας εξυπηρέτησης σε πολλαπλές γλώσσες, προσφέρει στις εταιρείες εξαγωγών και εισαγωγών εύκολη πρόσβαση στις πρακτικές και τεχνικές πληροφορίες που χρειάζονται, έτσι ώστε να εξελίξουν επιτυχώς τις διεθνείς τους δραστηριότητες. Η πλατφόρμα παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες, σχετικά με τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ και περιλαμβάνει πληροφορίες για συγκεκριμένα προϊόντα, όπως τελωνειακούς δασμούς, φόρους, τεχνικά πρότυπα και στατιστικά στοιχεία.

Οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ συχνά επιφέρουν μειωμένους τελωνειακούς δασμούς, συμβάλλοντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών προϊόντων στις ξένες αγορές. Ωστόσο, για να αποκομίσουν αυτά τα οφέλη, οι εταιρείες πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν την προέλευση των προϊόντων τους – και ιδίως οι μικρότερες εταιρείες, ενδέχεται να δυσκολεύονται να το κάνουν.

Η Access2Markets σπεύδει να βοηθήσει! Το διαδραστικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης κανόνων προέλευσης (ROSA), βοηθά τις εταιρείες να εκτιμήσουν, εάν το προϊόν τους συμμορφώνεται με τους κανόνες και να κατανοήσουν, τι είδους τεκμηρίωση πρέπει να δοθεί στις τελωνειακές αρχές.

Πέντε μήνες μετά την κυκλοφορία της, η πλατφόρμα Access2Markets προσελκύει περίπου 10.000 χρήστες καθημερινά, 2% εκ των οποίων προέρχονται από την Ελλάδα, κατατάσσοντάς την όγδοη στην κατάταξη χρηστών μετά τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες, το Βέλγιο και την Πολωνία. Τώρα, διασφαλίζουμε ότι εταιρείες σε όλη την Ευρώπη οικειοποιούνται τη νέα πλατφόρμα.

Συνεργαζόμαστε με επιχειρηματικούς συλλόγους και την τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη την Ελλάδα, προωθώντας αυτά τα νέα εργαλεία, μέσω διαδικτυακών εκδηλώσεων. Είμαστε και οι δύο εντυπωσιασμένοι και ικανοποιημένοι από τη μαζική συμμετοχή των ελληνικών φορέων. Στις 14 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διοργανώσει ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο για την πλατφόρμα Access2Markets στα ελληνικά.

Η πλατφόρμα Access2Markets είναι εδώ για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των εταιρειών μας. Υποδεχόμαστε με χαρά τα σχόλια των Ελληνικών φορέων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την περαιτέρω βελτίωση της πλατφόρμας, για να διασφαλίσουμε ότι παραμένει χρηστική και πλήρης, και ότι συνεχίζει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τις ανάγκες των χρηστών της.