Διαδικασία απαλλαγής: το ΕΚ δεν εγκρίνει την έκθεση των οικονομικών του Frontex

Share

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τον απολογισμό της διαχείριση των κονδυλίων της πλειοψηφίας των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ για το 2019.

Με 531 ψήφους υπέρ, 80 κατά και 80 αποχές, οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν να αναβάλουν την έγκριση των λογαριασμών του Frontex (του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής) στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής για το 2019, μέχρι να λάβουν πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με σειρά ζητημάτων.

Το Κοινοβούλιο αρνήθηκε επίσης να χορηγήσει απαλλαγή στο Συμβούλιο. Ωστόσο, το Συμβούλιο, σε αντίθεση με τα άλλα όργανα της ΕΕ, δεν δεσμεύεται από τα ιδρυτικά κείμενα της ΕΕ σχετικά με την ανάγκη έγκρισης της απαλλαγής από το Κοινοβούλιο. Οι ευρωβουλευτές αρνούνται να εγκρίνουν τους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών κάθε χρόνο από το 2011, λόγω της συνεχιζόμενης άρνησης των εν λόγω θεσμικών οργάνων να παράσχουν στο Κοινοβούλιο τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες.

Η διαχείριση των κονδυλίων από την Επιτροπή για το 2019 κρίθηκε επαρκής από 362 ευρωβουλευτές (164 ψήφισαν κατά και 156 απείχαν). Στις ψηφοφορίες που πραγματοποιήθηκαν Τρίτη και Πέμπτη, το Κοινοβούλιο αποφάσισε να χορηγήσει απαλλαγή σε όλα τα άλλα όργανα και όργανα της ΕΕ.

Frontex
Η απαλλαγή για τον Frontex ήταν το πιο αμφιλεγόμενο θέμα που εξέτασαν οι ευρωβουλευτές. Κατά την εξέταση των λογαριασμών του οργανισμού, εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες για τις καταγγελίες περί συνενοχής του σε παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων όσον αφορά τη συμμετοχή του στην επαναπροώθηση μεταναστών, αλλά και για περιστατικά παρενόχλησης και για τη σημαντική ανισορροπία μεταξύ των φύλων στον οργανισμό, ιδίως στο επίπεδο του διοικητικού συμβουλίου, μεταξύ άλλων θεμάτων.

Το Κοινοβούλιο ζήτησε τη συνεργασία του Frontex με την αρμόδια ομάδα ελέγχου του Κοινοβουλίου, η οποία διερευνά τα ζητήματα αυτά.

Επόμενα βήματα
Οι ευρωβουλευτές ζητούν περαιτέρω διευκρινίσεις από τον Frontex σχετικά με τα εν λόγω ζητήματα. Εάν ο Frontex δεν δώσει επαρκείς εξηγήσεις και δεν λάβει μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης έως το φθινόπωρο, το Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει να αρνηθεί να εγκρίνει τους λογαριασμούς του.

Σχετικές πληροφορίες
Η διαδικασία απαλλαγής είναι το σημαντικότερο εργαλείο που διαθέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο δαπανήθηκαν οι δημόσιοι πόροι και πώς υλοποιούνται τα έργα της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει την εκτέλεση του προϋπολογισμού των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ για κάθε έτος. Η επιτροπή δημοσιονομικού ελέγχου αποφασίζει σχετικά με τη χορήγηση, την άρνηση ή την αναβολή της χορήγησης απαλλαγής με βάση τα στοιχεία που παρέχει το Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου και αφού συζητήσει με τους Επιτρόπους και άλλους ανώτερους υπαλλήλους της ΕΕ. Η διαδικασία επιτάσσει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει τις αποφάσεις απαλλαγής στην ολομέλεια πριν από τις 15 Μαΐου κάθε έτους.