Ε.Ε: Ο μηχανισμός για το κράτος δικαίου τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου

Share

•Οι πολιτικές δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον μηχανισμό για το κράτος δικαίου είναι «περιττές», καθώς δεν είναι νομικά δεσμευτικές

•Η δέσμη μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων όρων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, την ανάκαμψη και το κράτος δικαίου, είναι «ιστορικής σημασίας»

•Η λήψη αποφάσεων με ομοφωνία στο Συμβούλιο είναι παρωχημένος και αντιπαραγωγικός

Σε ψήφισμα για τη δέσμη κειμένων του ΠΔΠ, το Κοινοβούλιο αμφισβητεί τη δήλωση της συνόδου κορυφής για την αναστολή του μηχανισμού του κράτους δικαίου εν αναμονή έγκρισης από το Δικαστήριο.

Το ψήφισμα για την ολοκλήρωση της συζήτησης της Τετάρτης σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, τη σχετική διοργανική συμφωνία, το μέσο ανάκαμψης της ΕΕ και τον κανονισμό για το κράτος δικαίου, υιοθετήθηκε το πρωί της Πέμπτης, με 496 ψήφους υπέρ, 134 κατά και 65 αποχές.

Το Κοινοβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πολιτικές συμφωνίες σχετικά με τη δέσμη του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού, η οποία περιλαμβάνει τον νέο μηχανισμό για το κράτος δικαίου, και υπενθυμίζει την ιστορική σημασία του.

Η αιρεσιμότητα για το κράτος δικαίου πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως από την 1η Ιανουαρίου

Ωστόσο, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 11 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή δεν θα πρέπει να εφαρμόσει τον μηχανισμό για το κράτος δικαίου έως ότου το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λάβει απόφαση σχετικά με το αίτημα ακύρωση της νομοθετικής πράξης, είναι «περιττά». Η συμφωνία μεταξύ του ΕΚ και του Συμβουλίου αναφέρει σαφώς ότι θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου, υπογραμμίζουν οι ευρωβουλευτές.

Σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν ασκεί νομοθετικά καθήκοντα. Ως εκ τούτου, τα μέλη του ΕΚ θεωρούν ότι οποιαδήποτε πολιτική δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ερμηνεία της νομοθεσίας. Η Επιτροπή είναι εντελώς ανεξάρτητη και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου δεν μπορούν να θεωρηθούν δεσμευτικά για την Επιτροπή κατά την εφαρμογή των νομικών πράξεων, προσθέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Περιττές καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση της ΕΕ λόγω του κανόνα της ομοφωνίας

Το Κοινοβούλιο εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι η ανάγκη να επιτευχθεί ομοφωνία στο Συμβούλιο καθυστέρησε αδικαιολόγητα την έγκριση του ΠΔΠ και της απόφασης για τους ίδιους πόρους, μεταξύ άλλων. Η επικείμενη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θα πρέπει να εργαστεί για την υπέρβαση αυτών των εμποδίων.

Π.Ντ.