Εγκρίθηκε ομόφωνα η μελέτη για την Αποκατάσταση της Νέας Αγοράς

Share

Ομόφωνα εγκρίθηκε την 16η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα, η μελέτη που συντάχθηκε υπό την επίβλεψη της δημοτικής αρχής του Αντώνη Β. Καμπουράκη και του αρμοδίου Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου και αφορά στην αποκατάσταση του κτηριακού συγκροτήματος της Νέας Αγοράς.

Η μελέτη εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Δωδεκανήσου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν διαβίβασης του σχετικού φακέλου από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων στην αρμόδια προς έγκριση Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δωδεκανήσου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, συνεδρίασε χθες, Δευτέρα 16η Μαΐου 2022, την 9η πρωινή με τηλεδιάσκεψη. Στη συνεδρίαση μετείχε και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος, ο οποίος και ενημέρωσε αναφορικά με το περιεχόμενο της μελέτης που συνέταξε η διεύθυνση που προΐσταται πολιτικά (Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων) σε συνεργασία με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.

Έπειτα από την παρουσίαση της μελέτης του Δήμου Ρόδου από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και κατόπιν της τοποθέτησης του Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης, η μελέτη που αφορά στην αποκατάσταση και αναβάθμιση της λειτουργίας του μνημειακού συγκροτήματος της Νέας Αγοράς Ρόδου, στη λεωφόρο 7ης Μαρτίου στο Μανδράκι της Ρόδου, ιδιοκτησίας Δήμου Ρόδου, εγκρίθηκε ομόφωνα.

«Σήμερα είναι ημέρα γιορτής για τη Ρόδο, για τον τόπο μας. Σήμερα εγκρίθηκε ομόφωνα η μελέτη μας για την αποκατάσταση της Νέας Αγοράς και επιτέλους το μνημείο θα μπορέσει να επανακτήσει την αίγλη που του αρμόζει. Σήμερα η δέσμευσή μας, του Δημάρχου μας Αντώνη Β. Καμπουράκη και όλων εμάς, τηρείται στο ακέραιο. Γι’ ακόμη μία φορά αποδεικνύουμε περίτρανα πως κοιτάμε στα μάτια τους πολίτες και υπηρετούμε την αλήθεια», δήλωσε σχετικά ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος, αμέσως μετά την ομόφωνη έγκριση της μελέτης, φανερά συγκινημένος.

Η μελέτη συντάχθηκε υπό τις οδηγίες του Δημάρχου Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη και την επίβλεψη του αρμοδίου Αντιδημάρχου Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου, από μελετητική ομάδα της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου και σε αγαστή συνεργασία με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τους οποίους και ευχαριστούν.

Η μελέτη αφορά σε αναγκαίες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στοιχείων του συγκροτήματος που παρουσιάζουν έντονη παθολογία. Ιδιαίτερα εστιάζει στην αποκατάσταση του συνολικού κτηρίου και στην επανάκτηση της αρχικής του μνημειακής μορφής, σε θέματα ηλεκτρολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων, τα οποία λόγω (α) περιστασιακών παρεμβάσεων, (β) απουσίας συνολικού σχεδιασμού και (γ) παλαιότητας, μπορεί υπό προϋποθέσεις να καταστούν ιδιαίτερα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία και απαγορευτικά για τη λειτουργία του κτηρίου, καθώς και σε εργασίες ενίσχυσης του πρασίνου. Συγκεκριμένα προβλέπονται:

Οικοδομικές εργασίες

 • Αποκατάσταση δομικών στοιχείων του φέροντα οργανισμού (κυρίως αποκατάσταση διαβρωμένων οπλισμών που λόγω οξείδωσης αποτινάσουν την επικάλυψη και προκαλούν κίνδυνο για πτώση).
 • Αποκατάσταση σοβάδων και αρχιτεκτονικών στοιχείων που έχουν φθαρεί.
 • Διαμόρφωση του εσωτερικού υπαίθριου χώρου.
 • Αποκατάσταση των ξύλινων θυρών των γραφείων στον υπαίθριο χώρο του ορόφου και των μεταλλικών θυρών του ισογείου.
 • Αντικατάσταση όλων των υπολοίπων κουφωμάτων στον όροφο.
 • Ανακατασκευή των χώρων υγιεινής του ορόφου.
 • Αποκατάσταση του κτίσματος της ιχθυαγοράς.
 • Κάλυψη του κεντρικού θόλου με χαλκό και επισκευή της χάλκινης κάλυψης του τρούλου της ιχθυαγοράς.
 • Αντικατάσταση όλων των δαπέδων στους εξωτερικούς χώρους και επισκευή των δαπέδων στον όροφο (επισκευή μαρμάρων κλιμακοστασίων, και δαπέδου, λειότριψη μωσαϊκών κλπ).

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

 • Απομάκρυνση όλων των καλωδιώσεων από τις όψεις και τακτοποίηση των μετρητών, εκατέρωθεν των εισόδων σε ειδικά διαμορφωμένα ερμάρια.
 • Αντικατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού δικτύου (ισχυρά ρεύματα και ασθενή).
 • Προεγκατάσταση κλιματισμού, ώστε να τοποθετηθούν οι κλιματιστικές μονάδες στην οροφή, ώστε να μην είναι ορατές.
 • Εγκατάσταση φωτισμού ανάδειξης.
 • Τοποθέτηση εσωτερικού συστήματος ασφαλείας.
 • Εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης.
 • Νέα υδραυλική εγκατάσταση.

Εργασίες πρασίνου

 • Κλάδευση δέντρων.
 • Αναδιάταξη πρασίνου με απομάκρυνση κοντά από το κτήριο.
 • Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ποτίσματος.

Με την παραλαβή της έγκρισης της μελέτης και επισήμως θα προχωρήσει η διαδικασία δημοπράτησης του έργου, αρχικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.500.000,00€), από ήδη εξασφαλισμένους και εγγεγραμμένους πόρους στον Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ρόδου έτους 2022. Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των δύο εκατομμυρίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (2.079.700,00€) από το Υπουργείο Εσωτερικών και με το ποσό των τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (420.300,00€) από ιδίους πόρους του Δήμου Ρόδου.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

Σε ανάρτησή του στο προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης έγραψε τα εξής:

Οι δεσμεύσεις μας, τηρούνται στο ακέραιο.
Υποσχεθήκαμε την αποκατάσταση της Νέας Αγοράς, την ανάκτηση της χαμένης αίγλης της.
Σήμερα ανακοινώνουμε την ομόφωνη έγκριση της μελέτης και προχωράμε στη δημοπράτηση του έργου από τον Δήμο Ρόδου.
Συνεχίζουμε με πράξεις!