Ενιαίους κανόνες αεροπορικών εταιρειών για τις χειραποσκευές ζητά το ΕΚ

Share

 

Σε ψήφισμα σχετικά με τα ενιαία πρότυπα για τις χειραποσκευές στα αεροπορικά ταξίδια, οι ευρωβουλευτές δηλώνουν ότι απαιτούνται ευρωπαϊκοί κανόνες σχετικά με το μέγεθος και την τιμολόγηση.

Στο κείμενο, το οποίο εγκρίθηκε δι’ ανατάσεως της χειρός, υπογραμμίζονται οι ανησυχίες των πολιτών σχετικά με την ταλαιπωρία και την ενόχληση που προκαλούν οι ασυνεπείς κανόνες των αεροπορικών εταιρειών για τις χειραποσκευές. Η νομοθεσία της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών στις αερομεταφορές θα πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να προσφέρει μια λύση, αναφέρει το ψήφισμα.

Οι διαφορετικοί κανόνες των αεροπορικών εταιρειών για τις χειραποσκευές αποτελούν στην ουσία κρυφά τέλη και καθιστούν δυσκολότερη τη σύγκριση των τιμών, λένε οι ευρωβουλευτές. Επίσης, όταν οι επιβάτες χρησιμοποιούν διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες ή πρέπει να αλλάξουν τα σχέδιά τους, οι ασυνεπείς κανόνες δημιουργούν σύγχυση.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι, κατά την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ για τις αεροπορικές υπηρεσίες, η Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόσει πλήρως τη σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, το οποίο κατέληξε ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα πρέπει να χρεώνουν επιπλέον για τις χειραποσκευές υπό τον όρο ότι οι εν λόγω χειραποσκευές πληρούν εύλογες απαιτήσεις όσον αφορά το βάρος και τις διαστάσεις τους και συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας.

Η νέα νομοθεσία θα πρέπει επίσης να καταπολεμήσει άλλες κρυφές χρεώσεις, για παράδειγμα τέλη που σχετίζονται με την κατανομή των θέσεων, υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές.

Σχετικές πληροφορίες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση για την αναθεώρηση του κανονισμού για τις αεροπορικές υπηρεσίες, όπως αναφέρεται στην πιο πρόσφατη ανακοίνωσή της σχετικά με τη στρατηγική κινητικότητας