Κάλυμνος: Παρέμβαση του Μάνου Κόνσολα στον Υπουργό Οικονομικών για τη διευκόλυνση των πληγέντων από τη θεομηνία

Share

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου της ΝΔ κ. Μάνος Κόνσολας, με παρέμβαση –ερώτησή του στον υπουργό Οικονομικών ζητά να διευκολυνθούν όσοι επλήγησαν από τη θεομηνία στην Κάλυμνο, σε ό, τι αφορά στη διεκπεραίωση των φορολογικών οφειλών τους, αλλά και στην προστασία τους από αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Πέρα από την ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Οικονομικών, κατέθεσε ως αναφορά, και την επιστολή του Επάρχου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, κ. Μανώλη Μουσελλή για το συγκεκριμένο ζήτημα, η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2022 και απευθυνόταν , εκτός από τον υπουργό οικονομικών και προς τους βουλευτές του νομού.

Ο Μάνος Κόνσολας επισημαίνει ότι η Κάλυμνος τελεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 8ης και 9ης Ιανουαρίου, ενώ πολίτες αλλά και επιχειρήσεις που υπέστησαν μεγάλες ζημιές, ταυτόχρονα με την προσπάθεια αποκατάστασης των ζημιών, καλούνται να καλύψουν και όλες τις φορολογικές ή ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις ή τις υποχρεώσεις τους σε πιστωτικά ιδρύματα.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου αναφέρει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν τον απαραίτητο χρόνο και να διευκολυνθούν προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, και ζητά για τους πληγέντες της Καλύμνου να εξεταστεί η λήψη τριών μέτρων: Εξάμηνη αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών, παράταση των προθεσμιών για την καταβολή βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων που έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις, προσωρινή αναστολή εκτέλεσης πράξεων και μέτρων αναγκαστικής είσπραξης .

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα προς τον Υπουργό Οικονομικών.
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Μέτρα διευκόλυνσης των πληγέντων από τη θεομηνία στην Κάλυμνο»
Κύριε Υπουργέ,

Η Κάλυμνος τελεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 8ης και 9ης Ιανουαρίου. Υπάρχουν πολίτες, αλλά και επιχειρήσεις που υπέστησαν μεγάλες ζημιές και ταυτόχρονα με την προσπάθεια αποκατάστασης των ζημιών καλούνται να καλύψουν και όλες τις φορολογικές ή ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις ή τις υποχρεώσεις τους σε πιστωτικά ιδρύματα.

Υπάρχουν, επίσης, περιπτώσεις που άνθρωποι που επλήγησαν από τη θεομηνία βρίσκονται υπό την απειλή της εκτέλεσης αναγκαστικών μέτρων. Η κυβέρνηση, που έχει επιδείξει ανάλογη ευαισθησία και ενσυναίσθηση σε ανάλογες περιπτώσεις, οφείλει να διευκολύνει αυτούς τους ανθρώπους.

Πρέπει να τους δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για να καλύψουν και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους μέσα από μέτρα, όπως η αναστολή των πράξεων και μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και την παράταση των προθεσμιών για την καταβολή βεβαιωμένων οφειλών, δόσεων για οφειλές που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση ταυτόχρονα με μια εξάμηνη αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Το μέτρο θα αφορά σε όσους επλήγησαν.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
1. Εάν προτίθεται να προχωρήσει στην εξάμηνη αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών για τους πληγέντες από τη θεομηνία στην Κάλυμνο.
2. Εάν προτίθεται να παρατείνει τις προθεσμίες για την καταβολή βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων που έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις.
3. Εάν προτίθεται να θεσπίσει την προσωρινή αναστολή πράξεων και μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για τους πληγέντες.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου