Νομοθεσία για το κλίμα: το ΕΚ εγκρίνει τη συμφωνία για μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ ως το 2050

Share

•Οι καταβόθρες άνθρακα στην ΕΕ θα επιταχύνουν εκ των πραγμάτων το στόχο μείωσης των εκπομπών σε 57% έως το 2030

•Ο προϋπολογισμός για τον περιορισμό αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να προσδιοριστεί στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του στόχου που έχει τεθεί για το 2040

•Νέος ανεξάρτητος επιστημονικός φορέας της ΕΕ για την παρακολούθηση της προόδου

Ο νέος νόμος για το κλίμα επιταχύνει τον στόχο μείωσης των εκπομπών για το 2030 από 40% σε τουλάχιστον 55% – ποσοστό που μπορεί να ανέλθει στην πράξη στο 57%.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε το νόμο για το κλίμα, για τον οποίο έχει ανεπίσημα έρθει σε συμφωνία με τα κράτη μέλη από τον Απρίλιο, με 442 ψήφους υπέρ, 203 κατά και 51αποχές. Μετατρέπεται έτσι η πολιτική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ έως το 2050 σε νομική υποχρέωση. Ο νέος νόμος θα παρέχει στους Ευρωπαίους πολίτες και στις επιχειρήσεις τη νομική ασφάλεια και σαφήνεια που χρειάζονται για να προγραμματίσουν κατάλληλα την πορεία τους σε αυτή τη μετάβαση. Μετά το 2050, η ΕΕ θα επιδιώξει να πετύχει αρνητικό ισοζύγιο εκπομπών.

Πιο φιλόδοξοι στόχοι για το 2030
Ο νέος νόμος της ΕΕ για το κλίμα αυξάνει τον στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 από 40% σε τουλάχιστον 55%, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Μια επικείμενη πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τον κανονισμό «LULUCF» για τη ρύθμιση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκομία, θα αυξήσει τις καταβόθρες διοξειδίου του άνθρακα της ΕΕ, και, ως εκ τούτου, θα επιταχύνει εκ των πραγμάτων τον στόχο της ΕΕ για το 2030 στο 57%.

Ο προϋπολογισμός για τα αέρια του θερμοκηπίου να προσδιοριστεί στο πλαίσιο του στόχου για το 2040
Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για ένα στόχο για το 2040 το αργότερο έξι μήνες μετά την πρώτη παγκόσμια αξιολόγηση το 2023 που προβλέπεται στη συμφωνία του Παρισιού. Σύμφωνα με την πρόταση του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει τη μέγιστη ποσότητα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που εκτιμάται ότι μπορεί να εκπέμπει η ΕΕ έως το 2050 χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας. Αυτός ο λεγόμενος «προϋπολογισμός για τα αέρια θερμοκηπίου» θα αποτελέσει ένα από τα κριτήρια για τον καθορισμό του αναθεωρημένου στόχου της ΕΕ για το 2040.

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή θα αξιολογεί τη συλλογική πρόοδο όλων των χωρών της ΕΕ, καθώς και τη συνοχή των εθνικών μέτρων ως προς την επίτευξη του στόχου της ΕΕ να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.

Ευρωπαϊκή επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή
Δεδομένης της σημασίας των ανεξάρτητων επιστημονικών συμβουλών και βάσει πρότασης του Κοινοβουλίου, θα συσταθεί μια ευρωπαϊκή επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή, η οποία θα παρακολουθεί την πρόοδο και θα αξιολογεί κατά πόσον η ευρωπαϊκή πολιτική συνάδει με τους εν λόγω στόχους.

Δήλωση
Η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jytte Guteland (Σοσιαλιστές, Σουηδία) δήλωσε: «Είμαι περήφανη για το γεγονός ότι επιτέλους διαθέτουμε ένα νόμο για το κλίμα. Βάσει της συμφωνίας με την Επιτροπή, επιβεβαιώσαμε τον στόχο καθαρών μειώσεων των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55%, πλησιάζοντας το 57% έως το 2030.

Θα προτιμούσα να είχαμε προχωρήσει ακόμη περισσότερο, ωστόσο αυτή είναι μια καλή συμφωνία που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και θα κάνει μεγάλη διαφορά. Η ΕΕ πρέπει τώρα να μειώσει τις εκπομπές την επόμενη δεκαετία περισσότερο από ότι τις τρεις προηγούμενες δεκαετίες μαζί, και έχουμε νέους, πιο φιλόδοξους στόχους που μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για περισσότερες χώρες.»

Επόμενα βήματα
Η συμφωνία αναμένεται να εγκριθεί σύντομα και από το Συμβούλιο. Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Η Επιτροπή σχεδιάζει να υποβάλει σειρά προτάσεων στις 14 Ιουλίου 2021 προκειμένου να μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει τον πιο φιλόδοξο στόχο για το 2030.

Σχετικές πληροφορίες
Το Κοινοβούλιο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο πιέζοντας για μια πιο φιλόδοξη νομοθεσία της ΕΕ για το κλίμα και κήρυξε κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης στις 28 Νοεμβρίου 2019.