Ο εκσυγχρονισμός του πρωτογενή τομέα και το ταμείο ανάκαμψης

Share

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ως μια απολύτως τεκμηριωμένη πολιτική πρόταση, αποτελεί έναν οδηγό που φιλοδοξεί, μέσα από το σχεδιασμό των δράσεων του, να ισχυροποιήσει την Ελλάδα και να την οδηγήσει στην επόμενη μέρα. Με εξωστρέφεια και με οδηγό την ανταγωνιστικότητα και το πράσινο παραγωγικό μοντέλο στοχεύει όχι μόνο στη βελτίωση της οικονομίας, της κοινωνίας και των θεσμών, αλλά και στη συνολική αλλαγή της νοοτροπίας με την οποία λαμβάνονται αποφάσεις, οι οποίες επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των δράσεων του κράτους και του ιδιωτικού τομέα.

Δύο από τους πυλώνες του «Ελλάδα 2.0» είναι η Πράσινη μετάβαση και οι Ιδιωτικές επενδύσεις, πυλώνες που με την αξιοποίησή τους θα συνδράμουν στην ενίσχυση του εθνικού μας προϊόντος αλλά και στην αύξηση της απασχόλησης, επουλώνοντας τις πληγές που επέφερε η πανδημία της Covid-19 στην οικονομία της χώρας.

Στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προβλέπεται να γίνουν ορισμένες σοβαρές θεσμικές μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν όλους τους κλάδους της οικονομίας γενικά αλλά και ειδικότερα, κλάδους όπως είναι ο πρωτογενής τομέας.

Με την ενίσχυση της παραγωγής και τη σύνδεσή της με την έρευνα και την καινοτομία, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων, την εξασφάλιση ασφαλών και βιώσιμων μεταφορών που θα στηρίξουν την εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και την ψηφιοποίηση αρχείων και υπηρεσιών, παρέχονται πλέον όλα τα απαραίτητα εργαλεία στον πρωτογενή τομέα ώστε να αποκτήσει αξιοπιστία και ισχυρή θέση στο διεθνή ανταγωνισμό ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Στον άξονα 4.6 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προωθούνται ενέργειες εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της ανθεκτικότητας των κύριων κλάδων της οικονομίας. Θα έχουμε δηλαδή σημαντική ενίσχυση του αγροτικού τομέα με ταυτόχρονη προσπάθεια εκσυγχρονισμού του, πάντα με γνώμονα την αύξηση της αξίας του τελικού προϊόντος και την αειφόρο ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή, ωφελούνται και κλάδοι όπως οι ειδικές μορφές τουρισμού, όπως ο γαστρονομικός και οινικός τουρισμός, οι οποίοι διασυνδέονται ισχυρά πλέον με την πρωτογενή παραγωγή, με στόχο την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη διείσδυση στο τουριστικό προϊόν .

Μέσα από το «Ελλάδα 2.0» επιδιώκεται να ενδυναμωθεί θεσμικά η ελληνική οικονομία με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και η ικανότητά της να ανακάμπτει μέσα από κρίσεις όπως αυτή που βιώνουμε εδώ κι ένα χρόνο. Ο κλάδος του πρωτογενούς τομέα θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση, προσδίδοντας ακόμα ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στη χώρα μας.

Η Ελλάδα οδηγείται με σχέδιο και με σίγουρα βήματα σε ένα καλύτερο αύριο. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο είναι άρρηκτα συνυφασμένο και σε πλήρη αντιστοίχιση με το νέο ΕΣΠΑ, παρέχει ευκαιρίες και εργαλεία ανάπτυξης, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, για να καταστεί πλέον η Ελλάδα ένας από τους σημαντικούς παράγοντες της διεθνούς οικονομίας και ανάπτυξης.

Ο μετασχηματισμός του γεωργικού και του αγροδιατροφικού τομέα είναι πλέον μονόδρομος. Έχοντας πια και τα εφόδια, αλλά και το σχεδιασμό για να αφήσουμε πίσω μας τις συνέπειες της πανδημίας που έπληξε ολόκληρο τον πλανήτη, εκείνο που μένει είναι όλοι μας να εργαστούμε με το πάθος που χαρακτηρίζει τους Έλληνες για να πετύχουμε για ακόμα μια φορά στην ιστορία αυτού του τόπου να τον κάνουμε ακόμα καλύτερο.

H Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου είναι Γραμματέας Αγροτικών Φορέων Νέας Δημοκρατίας