Ο Marc Angel εξελέγη αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Share

Ο νεοεκλεγείς αντιπρόεδρος αντικαθιστά την Εύα Καϊλή (Μη Εγγεγραμμένοι, Ελλάδα) στο αξίωμα του πέμπτου αντιπροέδρου στο Προεδρείο του Κοινοβουλίου.

Σε μυστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, ο Marc Angel (Σοσιαλιστές, Λουξεμβούργο) έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία επί των εγκύρων ψήφων και εξελέγη στο αξίωμα του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά από δύο γύρους ψηφοφορίας.

Αποτελέσματα πρώτης ψηφοφορίας

Ψηφίσαντες: 648

Αποχές: 93

Έγκυρες ψήφοι: 555

Απαιτούμενος αριθμός ψήφων (απόλυτη πλειοψηφία): 278

· Marc ANGEL (Σοσιαλιστές, Λουξεμβούργο) 263

· Gwendoline DELBOS-CORFIELD (Πράσινοι, Γαλλία) 113

· Annalisa TARDINO (ID, Ιταλία) 179

Αποτελέσματα δεύτερης ψηφοφορίας

Ψηφίσαντες: 645

Αποχές: 55

Έγκυρες ψήφοι: 590

Απαιτούμενος αριθμός ψήφων (απόλυτη πλειοψηφία): 296

· Marc ANGEL (Σοσιαλιστές, Λουξεμβούργο) 307

· Gwendoline DELBOS-CORFIELD (Πράσινοι, Γαλλία) 98

· Annalisa TARDINO (ID, Ιταλία) 185

Η Πρόεδρος αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα στους δεκατέσσερις αντιπροέδρους, οι οποίοι μπορούν να την αντικαταστήσουν όταν είναι αναγκαίο, μεταξύ άλλων προεδρεύοντας στις συζητήσεις της ολομέλειας και εκπροσωπώντας το Κοινοβούλιο σε συγκεκριμένες τελετές ή πράξεις. Οι εν λόγω Αντιπρόεδροι είναι επίσης μέλη του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο καθορίζει τους κανόνες που διασφαλίζουν την αποτελεσματική του λειτουργία. Μεταξύ των άλλων καθηκόντων του, το Προεδρείο καταρτίζει το προσχέδιο προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου και αποφασίζει για διοικητικά, υπηρεσιακά και οργανωτικά θέματα. Κατά την εκλογή των μελών του Προεδρείου, οι ευρωβουλευτές επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι οι Αντιπρόεδροι και οι Κοσμήτορες αντικατοπτρίζουν σε γενικές γραμμές την αριθμητική δύναμη των πολιτικών ομάδων στο Κοινοβούλιο.

Σχετικές πληροφορίες
Με βάση τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε περίπτωση χηρείας του αξιώματος, εκλέγεται νέος Αντιπρόεδρος για να αντικαταστήσει τον προκάτοχό του κατά σειρά προτεραιότητας – οπότε ο ευρωβουλευτής που εξελέγη σήμερα είναι πλέον ο πέμπτος Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν από το ένα εικοστό των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο ή από μια πολιτική ομάδα. Απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων σε μυστική ψηφοφορία για την εκλογή στο σχετικό αξίωμα.