Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΚΤ να προετοιμαστεί για τις επικείμενες οικονομικές δυσκολίες

Share

•Απαιτείται δράση της ΕΚΤ παράλληλα με τη μεταρρύθμιση και τη λήψη δημοσιονομικών μέτρων από τα κράτη μέλη

•Ο αποπληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ μπορεί να δικαιολογήσει ισχυρή παρέμβαση της ΕΚΤ

•Τα χαμηλά επιτόκια δεν ωφέλησαν ισότιμα τους πάντες

Οι ευρωβουλευτές καλούν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εξετάσει διαφορετικά μέτρα πολιτικής για την τόνωση της οικονομίας της ΕΕ, η οποία αντιμετωπίζει επιδεινούμενες προοπτικές.

Το ψήφισμα ολοκληρώνει τη συζήτηση της Δευτέρας με την πρόεδρο της ΕΚΤ Christine Lagarde και εγκρίθηκε με 533 ψήφους υπέρ, 94 κατά και 63 αποχές.

Κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπιστούν
Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν την ανησυχία τους για την επικείμενη οικονομική ύφεση, η οποία θα χρειαστεί ανάληψη δράσης από την ΕΚΤ, καθώς και τη λήψη μεταρρυθμιστικών και δημοσιονομικών μέτρων από τα κράτη μέλη. Από την πλευρά της, η ΕΚΤ θα πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον άλλα μέτρα πολιτικής θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την τόνωση της οικονομίας, εντός των ορίων της εντολής της. Ο αποπληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ μπορεί επίσης να δικαιολογήσει μια «ισχυρή παρέμβαση της ΕΚΤ», προσθέτουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Προειδοποιούν επίσης για τον αυξανόμενο συστημικό κίνδυνο στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ο οποίος προκαλείται από την χαλάρωση της νομισματικής χρηματοδότηση λόγω της πανδημίας, και δηλώνουν ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί επείγουσα επαναξιολόγηση του.

Τα χαμηλά επιτόκια που εφαρμόζονται επί του παρόντος για τη διευκόλυνση της δανειοδότησης και των επενδύσεων ωφέλησαν κατά κύριο λόγο τους πλούσιους και συχνά χρησίμευσαν μόνο για την εμφάνιση «εταιρειών-ζόμπι», προσθέτουν οι ευρωβουλευτές. Για τον λόγο αυτό, καλούν την ΕΚΤ να αξιολογήσει τον περιφερειακό και τομεακό αντίκτυπο των πολιτικών της, καθώς και τη σκοπιά της δικαιοσύνης μεταξύ των γενεών.

Επιχειρησιακή ανασκόπηση της ΕΚΤ
Οι ευρωβουλευτές δηλώνουν ότι η επικείμενη «αναθεώρηση της στρατηγικής» της ΕΚΤ πρέπει να λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις αλλαγές στην οικονομία της ΕΕ, η οποία βασίζεται πλέον περισσότερο στις υπηρεσίες και καθίσταται ολοένα και περισσότερο ψηφιοποιημένη.

Ζητούν επίσης μια ευρύτερη μέθοδο για τη μέτρηση του πληθωρισμού, δεδομένου ότι η υφιστάμενη δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη το κόστος στέγασης, με αποτέλεσμα υποεκτιμήσεις του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ.

Κλιματική αλλαγή
Το ψήφισμα πιέζει την ΕΚΤ να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στην κλιματική αλλαγή στις δραστηριότητές της, ιδίως ευθυγραμμίζοντας το πλαίσιο παροχής εγγυήσεών της με τους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και την ανάπτυξη πολιτικής διαχείρισης κινδύνων, η οποία θα περιλαμβάνει ως κίνδυνο τις δραστηριότητες που επηρεάζουν αρνητικά την κλιματική αλλαγή.

Συζήτηση της Δευτέρας με την Christine Lagarde
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στις αρχές της εβδομάδας, οι ευρωβουλευτές διαφώνησαν ως προς το πόσο θα πρέπει να προχωρήσει η ΕΚΤ στην υιοθέτηση νέων πολιτικών για τη στήριξη των οικονομιών της ΕΕ. Αν και όλοι οι ομιλητές επέστησαν την προσοχή στην απόσυρση της στήριξης της ΕΚΤ πολύ νωρίς και πρόωρα μετά την εκ νέου εφαρμογή των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες όσον αφορά τον ρόλο της ΕΚΤ και τη δυνατότητα ακύρωσης μέρους του χρέους των κρατών μελών. / news-politics