Προστασία των παιδιών: επενδύστε στο μέλλον και στο βιοτικό τους επίπεδο

Share

•Σοβαρή επιδείνωση λόγω της νόσου COVID-19 της κατάστασης των παιδιών στην ΕΕ

•Επιπτώσεις όσον αφορά τον κίνδυνο φτώχειας, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, την ψυχική υγεία, τα περιστατικά βίας και κακοποίησης

•Έκκληση για μια Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά

•Προστατεύστε τα παιδιά-μετανάστες, ιδίως ασυνόδευτους πρόσφυγες

Προτεραιότητα οι δημόσιες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την υγεία, τη στέγαση, τη στήριξη των οικογενειών και την παιδική μέριμνα, και διασφάλιση της πρόσβασης όλων των παιδιών σε αυτές.

Σε σχέδιο ψηφίσματος που εγκρίθηκε την Τρίτη με 48 ψήφους υπέρ, 7 κατά και 10 αποχές, η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τονίζει ότι κάθε παιδί είναι πρωτίστως παιδί, ανεξάρτητα από την εθνοτική καταγωγή, το φύλο, την ιθαγένεια ή το κοινωνικό και οικονομικό του υπόβαθρο, τη σωματική του κατάσταση, το αν έχει μεταναστεύσει ή πού διαμένει.

Το κείμενο υπογραμμίζει τον τεράστιο αντίκτυπο που έχει στα παιδιά η κρίση του κορονοϊού, η οποία επιδεινώνει περαιτέρω τον κίνδυνο φτώχειας των παιδιών, επηρεάζοντας σοβαρά την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική και ψυχική τους υγεία και αυξάνοντας τον κίνδυνο βίας και κακοποίησης. Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να υποβάλει, όπως ανακοίνωσε, νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Δικαίωμα στην εκπαίδευση
Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση για κάθε παιδί, την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και τη διασφάλιση ισότιμης ως προς το φύλο πρόσβασης στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς από την προσχολική ηλικία, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών Ρομά, των παιδιών με αναπηρίες και των παιδιών-μεταναστών. Η ψηφιακή εκπαίδευση δεν θα πρέπει ποτέ να αντικαθιστά μόνιμα την δια ζώσης μάθηση, λένε οι ευρωβουλευτές, ζητώντας επίσης να συμπεριληφθούν στα σχολικά προγράμματα κατάλληλες για την ηλικία πληροφορίες σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα.

Ένταξη και ένταξη των παιδιών-μεταναστών και προσφύγων
Οι ευρωβουλευτές ζητούν βελτίωση της κατάστασης των παιδιών-μεταναστών τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην οικογενειακή επανένωση και στις κατάλληλες συνθήκες υποδοχής, αίροντας τα εμπόδια για την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και μέτρα ένταξης. Το κείμενο απαιτεί από τα κράτη μέλη να αποφεύγουν την κράτηση παιδιών και να εγγυώνται ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι θα διαθέτουν νόμιμους εκπροσώπους και κηδεμόνες.

Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης
Οι ευρωβουλευτές ανησυχούν ιδιαίτερα για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, η οποία έχει αυξηθεί λόγω της πανδημίας και του περιορισμού της κυκλοφορίας, ενώ οι κοινωνικές υπηρεσίες και τα προστατευτικά ιδρύματα έχουν καταστεί εξαιρετικά απρόσιτα. Καταγγέλλουν ότι 23 κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει την οδηγία του 2011 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

Όσον αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο, η επιτροπή τονίζει ότι η συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου και τους παρόχους υπηρεσιών είναι καίριας σημασίας και καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να ποινικοποιήσουν τη διαδικτυακή προσέγγιση με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Το ψήφισμα ζητεί επίσης:
•κατάργηση, στη νομοθεσία και στην πράξη, της παιδικής εργασίας

•να διευκολύνει την επιστροφή των παιδιών με διαβατήριο ΕΕ που κρατούνται στο εξωτερικό λόγω σχέσεων με ένοπλες ομάδες (όπως το Ισλαμικό Κράτος) στη χώρα καταγωγής τους

•καταπολέμηση κάθε μορφής βίας και εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαστικών γάμων, της εμπορίας ανθρώπων, των βασανιστηρίων, των δολοφονιών τιμής, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, της αιμομιξίας, της αναγκαστικής εγκατάλειψης του σχολείου και της χρήσης παιδιών ως στρατιωτών.

Δηλώσεις
Ο Juan Fernando López Aguilar (Σοσιαλιστές, Ισπανία), εισηγητής και πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής του ΕΚ, δήλωσε: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει ανεπιφύλακτα την προσπάθεια της Επιτροπής να υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τα δικαιώματα των παιδιών.

Είναι θεμελιώδους σημασίας να λάβει η Επιτροπή όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά στην Ευρώπη, ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνότητα ή τη φυλή τους, έχουν τη δυνατότητα να ζουν, να μεγαλώνουν και να αναπτύσσονται με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων και ελευθεριών τους.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά προστατεύονται από διαχρονικές και νέες απειλές».

Επόμενα βήματα
Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει στο σύνολό του επί της πρότασης ψηφίσματος κατά την επόμενη σύνοδο ολομέλειας (8-11 Μαρτίου). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει κατά τους προσεχείς μήνες την επικαιροποιημένη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των παιδιών. / news-politics