Πρώτος ο Μανώλης Μουσελλής με 3648 σταυρούς στην ΠΕ Καλύμνου! – Οι ψήφοι αναλυτικά από το Πρωτοδικείο Σύρου

Share

 

Ο Μανώλης Μουσελλής, τερμάτισε τελικά πρώτος στην ΠΕ Καλύμνου, με 3648 σταυρούς προτίμησης και φυσικά ανανεώνει τη θητεία του στο Επαρχείο για την επόμενη πενταετία. 

Δεύτερη σε ψήφους η Κατερίνα Εμμανουήλ, με 3331 σταυρούς και ακολούθησε η Αναστασία Κάτρη, με 3067 σταυρούς, 2808 ο Κώστας Σταυλας και 2697 ο Γιάννης Θεμελαρος.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο μοναδικός που εκλέγεται από την παράταξη του Γιώργου Χατζημάρκου στην ΠΕ Καλύμνου, είναι ο Μανώλης Μουσελλής. / Παλμός Καλύμνου

Αναλυτικότερα, αναρτήθηκαν σήμερα στο Πρωτοδικείο Σύρου τα τελικά αποτελέσματα των παρατάξεων και των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Σύμφωνα με την πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Σύρου τα οριστικά αποτελέσματα έχουν ως εξής: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : 121 I 2023 των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, για την ανάδειξη των αρχών της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, των Περιφερειακών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και της εκλογικής δύναμης κάθε συνδυασμού με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

α) Αριθμός γραμμένων εκλογέων 323.239 (τριακόσιους είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσιους τριάντα εννέα)

β) Αριθμός εκλογέων που ψήφισαν 180.637 (εκατόν ογδόντα χιλιάδες εξακόσιους τριάντα επτά)

γ) Αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων 168.451 (εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιους πενήντα ένας)

δ) Αριθμός άκυρων ψηφοδελτίων 6.094 (έξι χιλιάδες ενενήντα τέσσερις)

ε) Αριθμός λευκών ψηφοδελτίων 6.092 (έξι χιλιάδες ενενήντα δύο)

στ) Αριθμός άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων 12.186 (δώδεκα χιλιάδες εκατόν ογδόντα έξι)

Από τα έγκυρα, ως άνω, ψηφοδέλτια, οι συμμετέχοντες, μετά τη νόμιμη ανακήρυξή τους, στις περιφερειακές εκλογές συνδυασμοί, έλαβαν:

Συνδυασμοί

ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Αριθμός ψηφοδελτίων Ποσοστό
111.720 (εκατόν έντεκα χιλιάδες επτακόσια είκοσι)

25.608 (είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια οκτώ)

66,32%

15,20%

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 18.435 (δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια τριάντα πέντε) 10,94%
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 12.688 (δώδεκα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα οκτώ) 7,53%

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ τα αποτελέσματα αναλυτικά πατώντας εδώ

Πρωτοδικείο Σύρου: Οριστικά αποτελέσματα παρατάξεων και σταυρών στις εκλογές στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου