Βία κατά των γυναικών: το ΕΚ ζητά από την ΕΕ να κυρώσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης

Share

•Το Δικαστήριο της ΕΕ έχει επιβεβαιώσει ότι η Ένωση μπορεί να κυρώσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης χωρίς ομοφωνία στο Συμβούλιο

•Τα κράτη μέλη πρέπει να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση σχετικά με τη Σύμβαση και να την εφαρμόσουν πλήρως

•Στήριξη των θυμάτων μέσω ενός ευαίσθητου ως προς το φύλο εκπαιδευτικού προγραμματισμού για αστυνομικούς και άλλους δημόσιους υπαλλήλους και λειτουργούς

•Μία στις τρεις γυναίκες στην ΕΕ έχει βιώσει σωματική βία, σεξουαλική βία, ή και τις δύο αυτές μορφές έμφυλης βίας

Η ΕΕ θα πρέπει να κυρώσει τη Σύμβαση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, όπως επιβεβαίωσε με γνωμοδότησή του το Δικαστήριο της ΕΕ το 2021.

Στο κείμενο, που εγκρίθηκε με 469 ψήφους υπέρ, 104 κατά και 55 αποχές, αναφέρεται ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης παραμένει το διεθνές πρότυπο αλλά και το βασικό νομικό εργαλείο για την εξάλειψη της έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει απερίφραστα τις προσπάθειες ορισμένων κρατών μελών να ανακαλέσουν τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί κατά την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και τα καλεί να την εφαρμόσουν πλήρως.

Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν την εναντίωση στην ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα των γυναικών και τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης σε ορισμένα κράτη μέλη. Για παράδειγμα στην Πολωνία, η κυβέρνηση επιδιώκει να αποσυρθεί από τη Σύμβαση και έχει θεσπίσει de facto απαγόρευση των αμβλώσεων. Ζητούν ακόμη από τις εθνικές αρχές να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση σχετικά με τη Σύμβαση.

Έξι χρόνια μετά την υπογραφή της Σύμβασης από την ΕΕ, αυτή δεν έχει ακόμη κυρωθεί λόγω της άρνησης ορισμένων κρατών μελών. Ωστόσο, στη γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της ΕΕ της 6ης Οκτωβρίου 2021 αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κυρώσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης χωρίς να έχει τη σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών μελών. Η ένταξη της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δεν αποτελεί εναλλακτική για τη μη κύρωσή της από τα κράτη μέλη, τονίζει το Κοινοβούλιο, παροτρύνοντας τις έξι χώρες που δεν το έχουν κάνει ακόμα (Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία και Σλοβακία) να κυρώσουν τη Σύμβαση χωρίς καθυστέρηση.

Συγκεκριμένες προτάσεις για την εφαρμογή της Σύμβασης

Η ποινική δικαιοσύνη θα πρέπει να αποτελεί τμήμα μιας ολοκληρωμένης απάντησης στο ζήτημα της βίας με βάση το φύλο, τονίζουν οι ευρωβουλευτές. Η αντίδραση της ΕΕ θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει προτάσεις για πρόληψη, την προστασία και την δίωξη των δραστών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν την παροχή ενός ευαίσθητου ως προς το φύλο εκπαιδευτικού προγραμματισμού, καθώς και αντίστοιχες διαδικασίες, κατευθυντήριες γραμμές και μέτρα στήριξης και προστασίας που θα θέτουν στο επίκεντρο τα θύματα για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας, του δικαστικού σώματος και των εισαγγελέων.

Δηλώσεις
Η Arba Kokalari (ΕΛΚ, Σουηδία), εισηγήτρια εκ μέρους της επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε: «Εμείς ως Ευρωπαίοι έχουμε τώρα την ευκαιρία να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, η οποία πλήττει έως και το ένα τρίτο όλων των γυναικών στην Ευρώπη. Είναι καιρός η ΕΕ να κυρώσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Η ΕΕ πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να κάνει τα λόγια πράξη προκειμένου να σταματήσει η έμφυλη βία, να προστατευθούν τα θύματα και να τιμωρηθούν οι δράστες».

Ο Łukasz Kohut (Σοσιαλιστές, Πολωνία) εισηγητής για την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων δήλωσε: «Πριν από έξι χρόνια, η ΕΕ υπέγραψε τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία αποσκοπεί στην πρόληψη της βίας, στην προστασία των θυμάτων και στη δίωξη των δραστών. Η έκθεσή μας στέλνει δυνατό μήνυμα που στηρίζει τις προσπάθειες της Σουηδικής Προεδρίας για να ενταχθεί η ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Το γεγονός ότι υπάρχει βία μέσα στα σπίτια μας είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να αλλάξει σύντομα!»

Σχετικές πληροφορίες
Μία στις τρεις γυναίκες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή περίπου 62 εκατομμύρια γυναίκες, έχουν υποστεί σωματική βία, σεξουαλική βία, ή και τις δύο αυτές μορφές έμφυλης βίας. Περισσότερες από τις μισές (55%) έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση τουλάχιστον μία φορά από την ηλικία των 15 ετών.