Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: εναρκτήρια σύνοδος και εκδήλωση πολιτών τον Ιούνιο

Share

Η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε σήμερα το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της ολομέλειας και των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών — η σειρά των εκδηλώσεων αρχίζει τον επόμενο μήνα.

Η εναρκτήρια σύνοδος της ολομέλειας της Διάσκεψης θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουνίου 2021 στο Στρασβούργο, με εξ αποστάσεως και διά ζώσης συμμετοχή, σε πλήρη συμμόρφωση με την υγειονομική κατάσταση, και θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις σχετικά με τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών και την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα.

Νωρίτερα, στις 17 Ιουνίου 2021, θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας εκδήλωση των Ευρωπαίων πολιτών, επίσης στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου. Θα συμμετάσχουν 27 εκπρόσωποι από εθνικές ομάδες πολιτών ή εθνικές εκδηλώσεις (ένας/μία ανά κράτος μέλος), καθώς και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας και ορισμένοι από τους πολίτες που έχουν ήδη επιλεγεί για τις ομάδες πολιτών σε επίπεδο Ευρώπης.

Η εκδήλωση, που κι αυτή θα διεξαχθεί σε υβριδική μορφή, θα δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να συζητήσουν τις προσδοκίες τους από τη Διάσκεψη με τους/τις τρεις συμπροέδρους. Οι συμμετέχοντες αυτοί θα παραστούν επίσης και στην εναρκτήρια σύνοδο της ολομέλειας στο Στρασβούργο.

Η εκτελεστική επιτροπή καθόρισε επίσης σήμερα τις τελικές πρακτικές λεπτομέρειες για τις τέσσερις προγραμματισμένες ομάδες Ευρωπαίων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που έχουν ανατεθεί σε καθεμία από αυτές:

•αξίες, δικαιώματα, κράτος δικαίου, δημοκρατία, ασφάλεια

•κλιματική αλλαγή, περιβάλλον/υγεία

•ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη, απασχόληση/εκπαίδευση, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός/ψηφιακός μετασχηματισμός

•η ΕΕ στον κόσμο/μετανάστευση.

Επιπλέον, καταρτίστηκαν οδηγίες ώστε να βοηθηθούν τα κράτη μέλη και άλλοι που επιθυμούν να διοργανώσουν ομάδες πολιτών και άλλες εκδηλώσεις σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, υπό την αιγίδα της Διάσκεψης.

Ο Guy Verhofstadt, συμπρόεδρος της επιτροπής εκ μέρους του Κοινοβουλίου δήλωσε: «Η διαδικασία πρέπει να είναι τέλεια. Η νομιμοποίηση της Διάσκεψης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτό. Εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε την πλατφόρμα, να οργανώσουμε τις ομάδες και να συγκροτήσουμε την ολομέλεια, η οποία θα εργαστεί με τη συνδρομή των προηγούμενων δύο πυλώνων. Παρατηρώ επίσης μεγάλο ενδιαφέρον για τη Διάσκεψη από τα εθνικά κοινοβούλια, τους εταίρους της κοινωνίας των πολιτών και τους πολίτες. Δουλειά μας τώρα είναι να διοχετεύσουμε όλον αυτόν τον ενθουσιασμό και την ενέργεια στην ίδια τη Διάσκεψη.»

Η υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Πορτογαλίας και συμπρόεδρος εκ μέρους της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, Ana Paula Zacarias, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να διοργανώσουμε μια πρώτη εκδήλωση πολιτών τον επόμενο μήνα στη Λισαβόνα, πριν από την πρώτη σύνοδο της ολομέλειας της Διάσκεψης. Οι πολίτες θα βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο αυτής της σημαντικής ευρωπαϊκής άσκησης — θέλουμε να τους δώσουμε την ευκαιρία να εμπλακούν πραγματικά και να συμμετέχουν. Το κοινό μας μέλλον βρίσκεται στα χέρια τους.»

Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας Dubravka Šuica δήλωσε: «Πλησιάζουμε πια στην καρδιά της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης: στους πολίτες μας. Αυτοί συνιστούν τον μοχλό που κινεί τη μοναδική αυτή διαδικασία και οι συμβολές, οι ιδέες, οι ελπίδες και τα όνειρά τους θα έχουν καθοριστική σημασία, καθώς διαμορφώνουμε το όραμα για την Ένωσή μας. Η Διάσκεψη παρέχει τον αναγκαίο χώρο ώστε οι πολίτες να συζητούν μεταξύ τους και με τους εκλεγμένους τους αντιπροσώπους επί ίσοις όροις.»

Σχετικές πληροφορίες
108 ευρωβουλευτές, 54 μέλη κυβερνήσεων (δύο ανά κράτος μέλος), τρία μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και 108 εκπρόσωποι των εθνικών κοινοβουλίων, θα συνεδριάσουν στην Ολομέλεια της Διάσκεψης επί ίσοις όροις, με συμμετοχή και πολιτών. 108 πολίτες θα συμμετάσχουν στις συζητήσεις επί των ιδεών που προέρχονται από τις Ομάδες Δράσης Πολιτών και την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα: 80 εκπρόσωποι από τις Ευρωπαϊκές Ομάδες Δράσης, εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα τρίτο θα είναι κάτω των 25 ετών, και 27 από εθνικές Ομάδες Δράσης ή εκδηλώσεις της Διάσκεψης συνεδρίων (ένας ανά κράτος μέλος), καθώς και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας.

Θα υπάρχουν τέσσερις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών, καθεμία από τις οποίες θα αποτελείται από 200 πολίτες και θα διασφαλίζεται ότι θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία γυναίκα και έναν άνδρα πολίτη ανά κράτος μέλος. Οι πολίτες θα επιλέγονται τυχαία ώστε να είναι αντιπροσωπευτικοί της πολυμορφίας της ΕΕ όσον αφορά τη γεωγραφική προέλευση, το φύλο, την ηλικία, το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και το επίπεδο εκπαίδευσης. Οι νέοι μεταξύ 16 και 25 ετών θα αποτελούν το ένα τρίτο κάθε ομάδας.

Σε εύθετο χρόνο, η Ολομέλεια θα υποβάλει τις προτάσεις της στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία θα συντάξει την έκθεσή της σε πλήρη συνεργασία και πλήρη διαφάνεια με την Ολομέλεια, η οποία θα δημοσιευθεί στη συνέχεια στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα. Η πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα είναι το κεντρικό σημείο όπου θα συλλέγονται, θα αναλύονται και θα δημοσιεύονται στοιχεία από όλες τις εκδηλώσεις που σχετίζονται με τη Διάσκεψη.