Η Ουκρανία και η Μολδαβία να χαρακτηριστούν υποψήφιες χώρες αμέσως ζητά το ΕΚ

Share

•Η Γεωργία θα πρέπει επίσης να καταστεί υποψήφια χώρα μόλις ολοκληρώσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις

•Δεν υπάρχει «ταχεία διαδικασία» όσον αφορά την προσχώρηση στην ΕΕ, ένταξη μόνο βάσει αξιοκρατικών κριτηρίων και εφόσον αυτά πληρούνται

•Η διεύρυνση της ΕΕ είναι προς συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι ηγέτες της ΕΕ να ανταποκριθούν στις ιστορικές τους ευθύνες και να δώσουν σαφές πολιτικό μήνυμα στην Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Γεωργία, επιβεβαιώνοντας την ευρωπαϊκή τους προοπτική.

Με 529 ψήφους υπέρ, 45 κατά και 14 αποχές, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την Πέμπτη ψήφισμα με το οποίο καλεί τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων (οι οποίοι συναντιούνται στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ σήμερα και αύριο) να χορηγήσουν χωρίς καθυστέρηση στην Ουκρανία και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας το καθεστώς χώρας υποψήφιας για ένταξη στην ΕΕ. Θα πρέπει να πράξουν το ίδιο με τη Γεωργία μόλις η κυβέρνησή της επιτύχει όσον αφορά τις προτεραιότητες που αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο πλαίσιο του βάναυσου ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας, η κίνηση αυτή θα ισοδυναμούσε με επίδειξη ηγεσίας, αποφασιστικότητας και οράματος, δηλώνουν οι ευρωβουλευτές. Τονίζουν ότι δεν υπάρχει «ταχεία διαδικασία / fast track» για την ένταξη στην ΕΕ και ότι η προσχώρηση παραμένει μια αξιοκρατική και διαρθρωμένη διαδικασία, η οποία απαιτεί να πληρούνται τα κριτήρια προσχώρησης στην ΕΕ και εξαρτάται από την αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

Υπερήφανα και αφοσιωμένα μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας
Το Κοινοβούλιο καλεί τις αρχές της Ουκρανίας, της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Γεωργίας να «επιδείξουν με τρόπο αδιαμφισβήτητο την πολιτική τους βούληση όσον αφορά την υλοποίηση των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών των λαών τους, ενισχύοντας σημαντικά την πρόοδο με ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να εκπληρώσουν αποτελεσματικά τα κριτήρια προσχώρησης στην ΕΕ το συντομότερο δυνατόν».

Οι Ουκρανοί, οι Μολδαβοί και οι Γεωργιανοί αξίζουν να ζουν σε ελεύθερες, δημοκρατικές και ευημερούσες χώρες που είναι υπερήφανα και προσηλωμένα μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας, σύμφωνα με το Κοινοβούλιο, καλώντας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να κάνει ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς την εκπλήρωση των θεμιτών προσδοκιών των πολιτών των τριών αυτών χωρών.

Καμία άλλη λύση από τη διεύρυνση, για τη διαφύλαξη της ίδιας της ΕΕ
Το ψήφισμα τονίζει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στη διεύρυνση, η οποία είναι «περισσότερο από ποτέ μια γεωστρατηγική επένδυση» για μια σταθερή, ισχυρή και ενωμένη ΕΕ. Η προοπτική πλήρους προσχώρησης στην ΕΕ για τις χώρες που προσπαθούν να γίνουν κράτη μέλη είναι προς το συμφέρον της ίδιας της Ένωσης σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο ασφάλειας. Οι ευρωβουλευτές ζητούν την «επανενεργοποίηση» της διαδικασίας διεύρυνσης και την απεμπλοκή της όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια.

Σχετικές πληροφορίες
Όπως ορίζεται στο άρθρο 49 της Συνθήκης ΕΕ, κάθε ευρωπαϊκή χώρα που σέβεται τις αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 και δεσμεύεται να τις προωθήσει, μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση σχετικά με τη νέα προσχώρηση στην ΕΕ λαμβάνεται ομόφωνα από το Συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή και έγκριση του Κοινοβουλίου.

Η Ουκρανία (στις 28 Φεβρουαρίου), η Δημοκρατία της Μολδαβίας και η Γεωργία (αμφότερες στις 3 Μαρτίου) υπέβαλαν αίτηση προσχώρησης στην ΕΕ μετά τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Στις 17 Ιουνίου, η Επιτροπή δημοσίευσε γνώμες σχετικά με τις τρεις αιτήσεις, συνιστώντας στο Συμβούλιο να επιβεβαιώσει την προοπτική της Ουκρανίας, της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Γεωργίας να καταστούν κράτη μέλη της ΕΕ.

Το θέμα περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο συνέρχεται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Πριν από τη σύνοδο κορυφής, οι ηγέτες της ΕΕ συναντήθηκαν σήμερα το πρωί με τους ομολόγους τους από τα Δυτικά Βαλκάνια.

news-politics