Μετακινήσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα νησιά με αποζημίωση

Share

Όπως μας ενημέρωσε ο νέος Διοικητής του Νοσοκομείου Καλύμνου, Νικόλαος Φανιός και όπως είχε ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό, μετά την ψήφιση σχετικής διάταξης θα παρέχεται η δυνατότητα, έπειτα από αίτηση, μετακίνησης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού ,τη χρονική περίοδο από 1.7.2022 έως 31.8. 2022, για να καλυφθούν εγκεκριμένες έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες στην 2η, 4η, 5η, 6η και 7η Υγειονομική Περιφέρεια σε δομές παροχής υπηρεσιών υγείας. 

ΓΡΑΦΕΙ Η ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΛΚΙΤΗ

Προκειμένου μάλιστα να υπάρξει ενδιαφέρον , η μετακίνηση δεν θα ξεπερνά τον ένα μήνα ανά μετακινούμενο και θα αποζημιώνεται, πέραν των καταβαλλόμενων μηνιαίων αποδοχών τους, για το ιατρικό προσωπικό με 1500 ευρώ το μήνα και για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό με 1000 ευρώ τον μήνα. Η εν λόγω αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου.

Για το ΓΝ-ΚΥ Καλύμνου εγκεκριμένες ανάγκες, για την ανωτέρω περίοδο, σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό είναι, μία θέση Καρδιολογίας και δυο θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού. Η αποζημίωση, οι δαπάνες διαμονής και μετακίνησης καθώς και η αποζημίωση εφημεριακής και υπερωριακής απασχόλησης θα καταβληθεί από τους φορείς υποδοχής.

Να θυμίσω ότι , μετά από αίτημα της Διοίκησης του Νοσοκομείου Καλύμνου, υπεγράφη από το Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Χρήστο Ροϊλό απόφαση έγκρισης μετακίνησης ενός επικουρικού ιατρού Καρδιολογίας, στο Νοσοκομείο Καλύμνου από 19.6.22 – 29.6.22 για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Ταυτόχρονα, όπως μας ενημέρωσε ο Διοικητής του Νοσοκομείου Νικόλαος Φανιός και αναφέρεται σε προηγούμενο άρθρο μας , οι διαδικασίες για την προκήρυξη μία θέσης Επιμελητή Α΄ και μίας θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται η έγκριση για να βγει « στον αέρα» η προκήρυξη, η οποία θα περιέχει επίσης ειδικά κίνητρα.

Για άλλη μια φορά βλέπουμε να γίνονται προσπάθειες από το Υπουργείο Υγείας, με επιπλέον κίνητρα, να καταστεί πιο ελκυστική η πλήρωση θέσεων σε δημόσιες δομές παροχής υγείας σε ακριτικά νησιά. Αποδεικνύεται όμως πως αυτό δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Έχει συμβεί αρκετές φορές στο παρελθόν να έχουν προκηρυχθεί διάφορες θέσεις και να μην έχει υπάρξει ενδιαφέρον. Ωστόσο οι θέσεις σε υποστελεχωμένες δομές υγείας επιβάλλεται να καλυφθούν και η κυβέρνηση οφείλει να λύσει αυτόν τον «γόρδιο δεσμό».