Η Βασιλική Μανωλάκη, στο ψηφοδέλτιο των ‘Δημοκρατών’ του Ανδρέα Λοβέρδου

Share

 

Με ανακοίνωση 13 νέων ονομάτων συνεχίζει να συμπληρώνεται το ψηφοδέλτιο των Δημοκρατών του Ανδρέα Λοβέρδου. 

Μεταξύ αυτών και η Βασιλική Μανωλάκη, πρώην συνεργάτης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως Διευθύνουσα Σύμβουλος του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης και ∆ιά Βίου μάθησης «ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς ΑΕ με ένα πλουσιότατο βιογραφικό και πορεία. 

Υπενθυμίζεται ότι πριν δύο μέρες είχαν ανακοινωθεί 14 υποψήφιοι ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα και τα 42 ονόματα που έχουν επιλεγεί να είναι υποψήφιοι ευρωβουλευτές με το κόμμα Δημοκράτες-Ανδρέας Λοβέρδος.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοµατεπώνυµο: ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Έτος & Τόπος γέννησης: 1963

∆ιεύθυνση Κατοικίας: Ανταγόρα 8 Ρόδος

Τηλέφωνο: 6977017299

ΣΠΟΥ∆ΕΣ

 • Απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο τµήµα Πολιτικών Επιστηµών – ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στις Πολιτικές[1]Οικονοµικές & ∆ιεθνείς σχέσεις στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο από το τµήµα Ανθρωπιστικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
 • ∆ιαθέτω Πιστοποίηση στους ∆ιεθνείς Οργανισµούς από τη ∆ιπλωµατική Ακαδηµία της Βιέννης καθώς και Πιστοποίηση από την Εθνικη Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • ∆ιετέλεσα Σύµβουλος Εργασίας και Σύµβουλος EURES για τα ∆ωδεκάνησα στη ∆ηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (∆ΥΠΑ) από το 2003 ως το 2014 ως µόνιµη υπάλληλος µε µεγάλη εµπειρία στα Ευρωπαϊκή Προγράµµατα Επιδοτήσεων, Απασχόλησης, Κινητικότητας εργαζοµένων εντός Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.
 • Από το 2015 ως το 2020 εκπόνησα µια σειρά Ερευνών Γεωπολιτικού Γεωστρατηγικού περιεχοµένου για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Συνεργάτης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Β’ βαθµός Αυτοδιοίκησης) ως ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης και ∆ια Βίου µάθησης «ΚΕΚ Γ.Γεννηµατάς ΑΕ» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 • Είµαι επιχειρηµατίας Τουρισµού σε οικογενειακές επιχειρήσεις από το 1990.

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ µε πιστοποίηση
 • Ξένες Γλώσσες :Αγγλικά, Γαλλικά
 • ∆ίπλωµα οδήγησης αυτοκινήτου

ΑΛΛΑ

 • Σαν ενεργός πολίτης στηρίζω την έννοια της Πολυπραγµοσύνης.
 • Από τα νεανικά µου χρόνια στην αγορά εργασίας, γνωρίζω και κατανοώ τις ανάγκες του απλού πολίτη.
 • Η µεγάλη αγάπη είναι η γυµναστική. Τίµησα την Ελληνική Σηµαία δύο φορές ως Πρώτη Πανευρωπαϊκή και Πρώτη Παγκόσµια Πρωταθλήτρια.
 • Με διάθεση προσφοράς και εργασίας πάντα για το κοινό καλό.