«Πράσινο φως» από το ΕΚ για το ταμείο που θα μετριάσει τον αντίκτυπο του Brexit

Share

•Στήριξη των επιχειρήσεων και των τοπικών κοινοτήτων

•Προκαταβολή 1,6 δισ. ευρώ το 2021 για τα κράτη μέλη

•Ιδιαίτερη έμφαση στην παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν το ταμείο προσαρμογής ύψους 5 δισ. για την αντιμετώπιση του οικονομικού, κοινωνικού και γεωγραφικού αντικτύπου της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Η συμφωνία για τη σύσταση του ειδικού ταμείου, στην οποία κατέληξαν οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τον Ιούνιο, εγκρίθηκε με 652 ψήφους υπέρ, 32 κατά και 11 αποχές. Το 2021 θα διανεμηθούν 1,6 δισ. ευρώ. Τα υπόλοιπα 3,4 δισ. θα ακολουθήσουν σε δόσεις ύψους 1,2 δισ. EUR το 2022 και το 2023, ακολουθούμενα από 1 δισ. το 2025 (σε τιμές 2018).

Ποια μέτρα θα μπορούσαν να τύχουν στήριξης;
Τα μέτρα που πληρούν τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, στήριξη σε επιχειρήσεις, τοπικές κοινότητες, δημιουργία θέσεων εργασίας ή στήριξη των πολιτών της ΕΕ για επανένταξη.

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξασφάλισαν ότι οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2020 και 31ης Δεκεμβρίου 2023 θα καλυφθούν από το Ταμείο. Η πρόταση της Επιτροπής όριζε την περίοδο επιλεξιμότητας περιοριστικά, από την 1η Ιουλίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Κατανομή των κεφαλαίων
Σύμφωνα με τη συμφωνία, θα χρησιμοποιηθούν τρεις παράγοντες για τον υπολογισμό του ποσού που θα λάβει κάθε χώρα της ΕΕ: το μέγεθος των εμπορικών της συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο, η σημασία της αλιείας της στην AOZ του Ηνωμένου Βασιλείου και το μέγεθος του πληθυσμού της που ζει σε θαλάσσιες περιοχές που συνορεύουν με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Βάσει των κριτηρίων αυτών, η Ιρλανδία θα είναι μακράν ο μεγαλύτερος δικαιούχος σε απόλυτα μεγέθη (περίπου 1 δισ. ευρώ), ακολουθούμενη από τις Κάτω Χώρες (περίπου 810 εκ. ευρώ), τη Γαλλία (περίπου 670 εκ. ευρώ), τη Γερμανία (περίπου 590 εκ. ευρώ) και το Βέλγιο (περίπου 350 εκατ. ευρώ). Ωστόσο η Κύπρος βρίσκεται ψηλά στη λίστα, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του πληθυσμού της και ότι εμπίπτει μόνο στο πρώτο κριτήριο, έχοντας λαμβάνειν περίπου 47,5 εκ. ευρώ. Η προσωρινή κατανομή είναι διαθέσιμη εδώ.

Τα κράτη μέλη που εξαρτώνται σημαντικά από την αλιεία θα πρέπει να κατευθύνουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό της εθνικής τους κατανομής στην παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας και στις τοπικές και περιφερειακές κοινότητες που εξαρτώνται από αλιευτικές δραστηριότητες.

Δηλώσεις
«Η ΕΕ στέκεται στις επιχειρήσεις, τις περιφέρειες και τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από το Brexit. Μέσω του ταμείου προσαρμογής, κατορθώσαμε να οργανώσουμε μια ταχεία ευρωπαϊκή απάντηση και να παρέχουμε βοήθεια γρήγορα. Χάρη σε σαφή κριτήρια, 5 δισ. ευρώ θα διατεθούν εκεί όπου χρειάζονται. Διασφαλίσαμε επίσης ότι το πρώτο μέρος της βοήθειας μπορεί ήδη να διατεθεί από το τέλος του τρέχοντος έτους», δήλωσε ο εισηγητής του ΕΚ Pascal Arimont (ΕΛΚ, Βέλγιο).

Επόμενα βήματα
Για να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία και να διανεμηθεί η χρηματοδοτική στήριξη, το ταμείο προσαρμογής για το Brexit πρέπει επίσης να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο της ΕΕ. / news-politics